Firesafe kjøper Thermax

Firesafe kjøper Thermax AS på Klepp utenfor Sandnes og styrker sin posisjon i Rogaland. – Med kjøpet av Thermax blir vi markedsleder i Rogaland, og det eneste firmaet i regionen som kan tilby alle typer tjenester innen brannsikring, sier adm.dir. Morten Ameln i Firesafe.

Thermax ble etablert i 1991 og er en ledende aktør innen passiv brannsikring og fuging i Sør-Rogaland. Bedriften omsatte for 32 mill kr i 2020 og har 27 ansatte. Thermax har siden 2010 holdt til på Klepp utenfor Sandnes. Firesafe har i dag avdelinger i Stavanger og Haugesund som utfører passiv brannsikring, brannteknisk rådgivning, og kontroll og service på branntekniske installasjoner. – Etter overtagelsen av Thermax er vi over 50 medarbeidere i Rogaland, og vi ser mange synergier mellom de to selskapene, sier Ameln.

Fortsetter som eget selskap

Thermax eies i dag av Kjell Haugland og Ove Larsen. De har vært med i bedriften siden slutten av 1990-tallet. – Vi er glade for å få Firesafe inn som eier av bedriften. Vi ser mange fordeler av å komme inn i et større selskap og kunne til by våre kunder flere tjenester. Firesafe har ressurser og vilje til å utvikle virksomheten videre, og vi er veldig glade for denne løsningen, sier Larsen og Haugland.

Thermax fortsetter som et eget selskap, men vil samkjøre sin virksomhet med Firesafe i regionen. Både Kjell Haugland og Ove Larsen fortsetter også i samme stillinger som før.

Venter stor aktivitet fremover

Det skjer mye spennende i Rogaland. I dag bygges det nytt sykehus i Haugesund, og byggingen av det store nye universitetssykehuset, SUS, på Ullandhaug er godt i gang. – Vi tror det kommer til å skje mye spennende i Rogaland fremover som følge av aktiviteten i oljesektoren og det grønne skiftet. Til tross for utfordringer med covid-19 opplever regionen nå vekst igjen etter nedturen i 2014, sier Ameln.

På bildet fra venstre:

Steffan Larsen, direktør entreprenør, Firesafe, Ove Larsen og Kjell Haugland, eiere av Thermax og Morten Ameln, adm.direktør, Firesafe.

For mer informasjon kontakt:

Morten Ameln, Adm.dir. Firesafe: Tlf +47 971 99 390 – Sentralbord +47 22 72 20 20
Ove Larsen, daglig leder Thermax; Tlf +47 915 92 972

Om Thermax

Thermax AS er en ledende aktør innen passiv brannsikring og fuging i Sør-Rogaland og holder til på Klepp utenfor Sandnes. Bedriften har 27 ansatte og en omsetning på kr 32 mnok og har vært eiet av Kjell Haugland og Ove Larsen fra 1999.