Firesafe leverer komplett brannsikring for KLT

Med stort fokus på brannsikkerheten på bygget, samt fokus på kvalitet og sluttdokumentasjon tilbyr vi prosjektering for branntetting i KLT (krysslaminerte trekonstruksjoner).

Firesafe har utført et omfattende branntestprogram hos RISE Fire Research for branntetting av installasjonsgjennomføringer i KLT. Vi har lang erfaring med detaljprosjektering og prosjektering, som gjør alle arbeider enklere for alle involverte faggrupper i hele byggeprosessen.

Det er utarbeidet en komplett Fire stopping Hand Book med et utvalg av testede FIRESAFE produkter, denne er tilgjengelig her: https://www.firesafe.no/product/branntetting-i-klt

Hulltaking i KLT for tekniske installasjonsgjennomføringer foregår hos fabrikanten av KLT-konstruksjonen. Hulltaking for alle tekniske installasjoner i KLT konstruksjonen må derfor planlegges i god tid.

Firesafe tilbyr:

  • Prosjektering av hulltakingstabeller tilpasset den enkelte type installasjon i KLT.
  • Prosjektering av branntetting for alle typer tekniske installasjoner i KLT.
  • Prosjektering av branntetting med best egnet FIRESAFE produkt.
  • Prosjektering av brann og termisk isolering for varme og kalde rør.
  • Prosjektering av installasjonsgjennomføringer til fastsatt brannmotstandsklasse.
  • Prosjekteringsunderlag for hulltakingstabeller kan utarbeides med eller uten detaljtegninger.

Norsk Produktdokumentasjon er utstedt av RISE Fire Research AS. Våre Europeiske godkjenninger ETA er forventet ferdig oppdatert for KLT første kvartal 2022.

Ta kontakt med FIRESAFE Teknisk avdeling ved spørsmål om hulltagning eller pristilbud.

E-post: pal.paulsen@firesafe.no eller hallvard.engoy@firesafe.no