Firesafe og koronasituasjonen – Vi tar ansvar

Kontroll av brannslokningsapparat

Vi ønsker å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere om at Firesafe tar utbredelsen av Covid-19 svært alvorlig, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitte både internt og eksternt. Vi må alle gjøre vårt beste for å bidra til å forhindre smittespredning.

Hva gjør vi: Firesafe arbeider for å holde driften i gang så godt det lar seg gjøre framover. I tillegg til anbefalingene fra myndighetene har Firesafe konkrete tiltak som er iverksatt:

  • Alle medarbeidere er pliktig til å informere lederen sin ved mistanke om, eller bekreftet smitte hos seg selv eller andre man har vært i kontakt med. Vi skal kun ha friske medarbeidere på jobb.
  • Strenge hygienetiltak i forbindelse med arbeidshverdagen er iverksatt. Vi håndhilser ikke, men synes det er veldig hyggelig å møte alle kundene våre. Hansker benyttes alltid ved kundebesøk.
  • De ansatte skal holde minst en meter avstand, både med hverandre og de kundene vi møter.
  • Alle ansatte i Firesafe har gjennomgått digital opplæring om smittevern, og blir jevnlig oppdatert i henhold til FHI. Denne opplæringen er også oversatt til polsk.
  • Medarbeidere benytter seg av personlig verneutstyr og verktøy slik at det ikke skal forekomme smitte.
  • Det er opprettet en beredskapsgruppe bestående av ledere fra ulike avdelinger for å kunne sikre tilstrekkelig og enhetlig informasjon til alle ansatte og kunder.

Oppfordring til våre kunder for å sikre medarbeidere: Fordi det å ivareta våre ansatte er like viktig som å ivareta kunder, ber vi dere om å overholde de anbefalte retningslinjene som er gitt.

Vi tar ansvar: Firesafe er bevisst vårt ansvar i samfunnsdugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. Firesafe iverksetter nødvendige tiltak for at tjenester blir levert og vil løpende foreta egne vurderinger samt etterfølge myndighetenes anbefalinger for å begrense spredningsrisikoen.

Kontaktperson: Ta gjerne kontakt med Pia Remøy Gudmundsen på +47 90 57 67 38 eller pia.remoy.gudmundsen@firesafe.no for ytterlige henvendelser

Brannsikringstiltak: må også nå ivaretas for å sikre liv og verdier. Vi jobber for at Firesafes oppdrag så langt som mulig kan bli utført som planlagt. Vi vil tilrettelegge prosjekter og utførelse i samarbeid med våre kunder. Har du spørsmål om brannsikring og forebyggende brannvern, så ta kontakt – vi er her for å hjelpe deg.