Firesafe pris til beste Bachelor oppgave Brann HVL 2019

Prisen for beste bacheloroppgave brann går til oppgaven «Dagens status på distriktsvise brannetterforskningsgrupper».

Oppgaven viser et systematisk arbeid for å belyse et aktuelt emne hvor det er vanskelig å skille kunnskap fra subjektive meninger, og presenterer interessante og nyanserte vinklinger. Oppgaven er omfattende men samtidig oversiktlig, og samler informasjon fra en rekke ulike kilder i ulike etater og organisasjoner. Oppgaven klarer også å presentere praktiske og organisatoriske problemstillinger, samt mulige løsninger på disse, på en måte som er oversiktlig og lett forståelig for leseren.

Bacheloroppgaven skrevet av Øivinn Melle og Tobias Rød, redegjør for dagens status for distriktsvise tverretatlige brannetterforskningsgrupper i Norge. Tverretatlige brannetterforskningsgrupper består, i tillegg til politiet, av bistand fra eltilsyn og brannvesen. Dermed vil brannetterforskning foregå med spisskompetanse på elektriske anlegg og brann, i tillegg til politiets taktiske og tekniske etterforskningsarbeid.

God kvalitet på brannetterforskningen vil kunne bidra til å avdekke brannårsak i flere bygningsbranner, noe som er viktig for styring av det brannforebyggende arbeidet. De tre siste årene har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke fått innrapportert brannårsak på om lag 70% av branner i eller inni bygg. Av de innrapporterte brannårsakene har om lag 10% ukjent årsak. Dette tilsier at det ved 80% av tilfellene ikke er avdekt brannårsak. Brannvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bruker brannårsaker for å videreutvikle brannforebyggende tiltak og styre det brannforebyggende arbeidet. Om lag 20% avdekte brannårsaker gir et dårlig grunnlag å basere dette arbeidet på.

Klikk her for å lese artikkelen som er laget som et tillegg til rapporten