Føre var – tenk brannsikkerhet også i byggefasen

Et eksempel på å være føre var er Bergen Lufthavn Flesland, her åpner ny terminal – T3 i august 2017. For dette utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget brannkonsept for hvordan brannsikkerheten skal ivaretas i selve byggefasen. Og dette omfatter både brannvarsling og opplæring av alle de 600 arbeiderne som til enhver tid er involvert på byggeplassen.

– Målsettingen med brannkonseptet er at det skal være like trygt med hensyn til brann i byggefasen som når bygget er ferdigstilt, sier Rune Duesund som er avdelingsleder i Firesafe og brannrådgiver for hovedentreprenøren LAB Entreprenør AS.