Fungerer ditt brannalarmsystem?

Firesafe brannalarmsystem

Med over 800 kundeavtaler har Romerike Svakstrøm, som blir Firesafe Tech AS i april 2017, sett mange feil og mangler i brannalarm- og kommunikasjonssystemer, gjennom mange år. Svikter systemet, kan det få fatale konsekvenser. Alarmen går, brannvesenet er raskt på stedet, men løper opp i feil etasje. Melderen har feil informasjon.

I tv-programmet Brannstasjonen ser vi et klassisk eksempel på hva som skjer når displayet viser feil informasjon. Brannalarmen har gått, brannvesenet løper rundt i en boliggård i oslo. De prøver å lokalisere enheten hvor alarmen har gått. Etter lang tid, finner de endelig riktig enhet. Dette er et skremmende scenario, selv ved falsk alarm. Grunnen til forvirringen var en dårlig og uoversiktlig o-plan. Slike scenarioer oppstår ofte, og de er potensiellt livsfarlige. Hadde det vært brann i enheten hvor alarmen gikk, er det ikke sikkert brannvesenet hadde nådd frem i tide.  

Disse elementene blir ofte ikke sjekket helt ut av brannalarmfirma og heller ikke av leverandører. Dette gjør dessverre at det havner mellom to stoler. Styringene er ofte ikke overvåket og gir da heller ikke feilsignal til sentral hvis det ikke virker. Er dine brannalarmanlegg kontrollert?

Send en epost til Ketil Ellefsen ketil.ellefsen@firesafe.no om du vil vite mer.