Hvordan står det til med brannsikkerheten?

Medarbeider på byggeplass med synlighetsvest og hjelm

Firesafe har bred erfaring med å brannsikre alle typer bygg. Vi har møtt på det meste av problemstillinger, og løst dem. Firesafe er din rådgiver og hjelpende hånd for å få på plass god brannsikkerhet i ditt byggverk.

Forebyggende avdeling i Brann og Redningstjenesten registrerer gjennom sine branntilsyn avvik dersom det er mangler ved brannsikkerheten. Firesafe kan hjelpe dere med å rette opp alle avvikene dere eventuelt har fått i forbindelse med tilsynet.

I Gårdeierbrosjyren finner du en sjekkliste – hvordan står det til med deres bygg? Denne er også nyttig for borettslag og sameier.

Her er noe av det vi kan hjelpe med

 • Kontroll og service av slokkeutstyr
 • Brannteknisk rådgivning
 • Tilstandsvurdering
 • Branndører
 • Brannskyveporter
 • Brannmaling
 • Branntetting og brannisolering
 • Branngardiner
 • Røykluker
 • Etterlysende ledesystem
 • Brannstiger
 • Evakuerings- og slokkeøvelser
 • Snekkerarbeider

Vi stiller på en uforpliktende befaring og gir tilbud, så ta kontakt i dag!