Jobb i Firesafe – møt Man Nguyen

Som nyutdannet Teknisk tegner begynte Man Nguyen i Firesafe. Nå 13 år senere er han leder for Firesafe tegneavdeling og styrer tegneoppdrag over hele landet. -Vi på tegneavdelingen ivaretar hele prosessen fra første kundehenvendelse til fakturering. Etter befaring utarbeider vi tilbud, og så starter selve utarbeidelsen av tegninger.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Vi på tegneavdelingen ivaretar hele prosessen fra første kundehenvendelse til fakturering. Etter befaring utarbeider vi tilbud, og så starter selve utarbeidelsen av tegninger. Blant annet hjelper vi Firesafes andre fagområder med for eksempel plotting og utarbeidelse av andre typer tekniske tegninger. Vi følger opp kundene hele veien, det er viktig med god relasjon. Etter å ha vært en leverandør i mange år, er vi glade for at vi har mange faste kunder. De er viktige for oss.

Hva er typiske oppdrag?

– Eksempler på konkrete oppdrag er utarbeidelse av brannteknisk tegning, brannsnitt og brannteknisk situasjonsplan. Disse er en obligatorisk del av branndokumentasjonen. I tillegg lager vi også andre typer tegninger som f.eks. rømningsplaner, orienteringsplaner, innsatsplaner, areal- og leietakertegninger.

Kundene trenger mest hjelp til utarbeidelse av nye eller oppdatere obligatoriske branntekniske tegninger. Ofte inngår også rømningsplaner og orienteringsplaner på det obligatoriske oppdraget. Akkurat nå lager vi en del innsatsplaner for Telenor. Planene viser hvordan brannvesen skal best mulig angripe bygg ved brann. Det arbeidet er litt utenom vanlige branntekniske tegninger.

Hva liker du med jobben din?

Fleksibilitet, variasjon og hyggelige kollegaer! Å samarbeide med brannrådgivere er en viktig del av arbeidet. Arbeidsoppgavene er varierte og aldri kjedelige. Det er innholdsrike dager enten ute på tegningsbefaring eller med å utarbeide tegninger i DAK.

Dessuten så har vi mye kundeoppfølging, så det er sjelden at jeg bare sitter og tegner hele dagen, det er alltid action her i Firesafe!