Jobb i Firesafe – møt Petter Løkken

Brannrådgiver av hele sitt hjerte. Petter har jobbet 16 år i skoleetaten som vaktmester. Han er en praktiker med rørleggerfaget i bunn, en solid bygningsmann. Det får han bruk for på sine daglige befaringer. Petter ble headhuntet til brannfaget av Skansen Consult i 2008 og kom etter hvert over til Firesafe Consulting.

– Hverdagen er variert og består av både administrative oppgaver, inne på kontoret og fysisk arbeid med befaringer ute på bygg. Jeg møter mange av våre kunder ute på befaring – og liker godt kontakten med eiendomsforvaltere/eiere og leietakere.

Det er i møtet med kundene og eventuelle leietakerne det brannforebyggende arbeidet skjer, mener Petter. – Forebyggende arbeid basert på risikoreduserende tiltak, er ofte ting vi ikke kan løse alene inne på et kontor. Dette løses best ute på byggene i samarbeid med kunde og leietaker. ­– Det er herlig når dette fungerer og det er ikke alltid det er så mye som skal til for å få orden på sakene.

Petters topp 5 liste over unødvendige feil (som lett kan rettes opp)

  1. Stengte og blokkerte rømningsveier
  2. Brannslangen ikke koblet til vann / håndslukkere er borte eller lite tilgjengelig pga. rot
  3. Levende lys uten tilsyn
  4. Elektrisk utstyr med åpenbare feil fortsatt i bruk/ utette gjennomføringer
  5. Branndører som ikke virker

– Vi er opptatt av at brannsikkerheten blir ivaretatt slik at det skapes trygge miljøer, enten det er skole, forretningsbygg, sykehus eller kjøpesenter. Et bygg er stadig i endring og man må hele tiden passe på at brannsikkerheten ikke forringes. Vi skal være trygge på at en brann ikke utvikler seg, at alle kjenner til rutiner, instrukser og hvordan man kommer seg trygt ut. Det gjelder å handle raskt og effektivt.

Hva liker du ved jobben i Firesafe?

– Jeg er strålende fornøyd med å være i en bedrift der jeg kan si til kunden min at uansett hva du trenger av brannsikring, så fikser vi det. ”Ring en kollega” – hele kompetansefeltet er dekket enten vi snakker millimeter fugebredde, omgjøringsarbeider, midlertidig branntetting, slokkeutstyr, brannvarslingsanlegg, nød og ledelys, brannøvelser eller rømningsanalyser.

I Firesafe er det også mange dyktige mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, noe som gjør at vi sammen klarer å løse nye problemstillinger. Dette en jobb man bokstavelig talt brenner for.

Branninteressen har kommet gradvis innunder huden på Petter. – Brann er et spennende tema og jeg slutter aldri å forundre meg over hva vi kommer over. Det som er sikkert, er at mange bygg er ikke tilstrekkelig brannsikret. Her har vi en stor jobb å gjøre.

Her er det du skal gjøre for å unngå top-5 feilene. Sørg for:

  1. At lagring i fellesarealer og rømningsveier ikke forekommer.
  2. At brannslanger/ håndslukkere ikke er blokkerte eller fjernet.
  3. At levende lys ikke står alene ubevoktet, hvis de ikke står i egnede vaser/urner.
  4. At elektrisk utstyr ikke har feil og mangler som eksempelvis knuste deksler, misfarging og lukt som kan tyde på varmgang, skader på ledninger og kabler.
  5. At branndører ikke står oppe med klosser og går helt igjen ved lukking.