Jobb i Firesafe – møt Richard Sæther

– Som montør må man like at det er litt «action». Det er ofte hektisk på byggeplassen og alltid mye som skjer. Det er viktig å kunne samarbeide med andre faggrupper på byggeprosjektet.

 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– På byggeplassen jobber montørene med branntetting, montering av dører, isolering av bærende stålkonstruksjoner og mye annet.Som formann er du et bindeledd mellom prosjektlederen og montørene. Det er en spennende rolle hvor du får fulgt opp prosjektene nøye, samtidig som du får oversikten. Jeg er med på ukentlige fremdriftsmøter der representanter fra de andre tekniske gruppene på byggeplassen også deltar.
Som HMS ansvarlig i Oslo har Rikard ansvaret for at alle montørene har det de trenger av sikkerhetsutstyr, og passer på at alle HMS-krav er oppfylt.
–Hvis montørene eller kunder er usikre på noe som gjelder sikkerhet eller HMS, hjelper jeg dem med dette.

Hva liker du ved jobben i Firesafe?

-Jeg stortrives. Det må du få med! I Firesafe får du frihet under ansvar. Du må levere, men det er ingen som overvåker deg. Du må selv ta ansvar for at ting blir gjort, at det blir gjort bra og i tide. I jobben møter jeg mange spennende mennesker og lærer mye om hele byggeprosessen.