KLT: Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

– Dagens lovverk setter strenge krav til testing av produkter. Passiv brannsikring handler om å forsinke spredning av brann, derfor tester vi alle nye løsninger i testlabratorier.

– Komplekse teststandarder må følges samt branndimensjonering og design av testunderlag før bygging av selve testene.

Vi må også følge utviklingen innen nye byggemåter og nye materialer. – Nå kan vi også dokumentere Firesafes produkter i KLT i både vegg og dekke, bedre kjent som massivtrekonstruksjoner, sier Pål Paulsen, produktsjef for branntetteprodukter i Firesafe.

Pål Paulsen har gjennom tre tiår jobbet med produktutvikling, dokumentasjon, detaljprosjektering og branntester i Norge og Europa. Det gir ham en unik kompetanse og erfaring med brannsikringsprodukter som er viktig i det videre utviklingsarbeidet.  – Nå har vi gått enda lenger, vi valgte å teste branntetteprodukter tilpasset et stort utvalg av tekniske installasjoner, som vi ser i praksis på denne type bygg. Vi tester også installasjonene slik som de faktisk blir installert på bygget der ute. Det viktigste for oss er at våre produkter og løsninger leverer den kvaliteten og behovet som fremtidens bygg trenger, sier Pål Paulsen.

Følger utviklingen nøye

– Det er et krav i lovverket at man skal teste produkter for hva de skal brukes til. Når dokumentasjon på produkt foreligger fra en test, skal produktet da i prinsippet installeres nøyaktig på samme måte på bygget, som testet.

– Brannkurve og testmåte har egentlig vært ganske likt igjennom mange år, men nå er det mange nye typer tekniske installasjoner. I gamle dager var dette mye enklere. Den største utfordringen var gjerne at det var et uisolert metallrør med høy varmeledningsevne. Nå er det aller meste laget av brennbare plastmaterialer, som gir nye utfordringer. Ulike rør av plast og plastblandinger, termisk og kondensisolering av brennbare materialer til bruk på metallrør, fiberoptiske kabler osv. Dette oppfører seg helt ulikt i en brannsituasjon. Vi må følge utviklingen i markedet for tekniske installasjoner nøye, når vi skal teste produkter, sier Pål Paulsen.

En produktdokumentasjon, nå ETA (European Technical Assessment) er gyldig helt til det foreligger krav om en ny teststandard. Nå med KLT har vi testet etter NS-EN 1366. Part 3: 2009 som gjelder gjennomføringstettinger av tekniske installasjoner som kabler og rør, for pre-aksepterte løsninger i murte/støpte konstruksjoner med tetthet ≥ 650 kg/m3 samt gipsplatekonstruksjoner. 

KryssLaminert Tre, også kalt KLT

KLT er trelameller som er krysslagt og limt sammen i flere lag. Dette er en ny type konstruksjon og det finnes ingen teststandarder for gjennomføringer i KLT-konstruksjon. Det er ikke laget ennå. De ulike produsentene av KLT, som Splitkon, har ikke testet sine konstruksjoner med installasjonsgjennomføringer. – Det er det vi som gjør, og det er her de reelle utfordringene ligger.

For eksempel Mjøstårnet, som mange kjenner. Her fantes det ikke pre-aksepterte løsninger for branntetting i KLT-konstruksjonene, og Firesafe ble kontaktet for råd og veiledning av RiBr. Firesafe hadde detaljprosjekteringen og valgte da montasjeanvisningen for GPG-branntettemasse. Den løsningen er testet i gips og betong med brannmotstandsklasse EI tilpasset alle tekniske installasjoner. Vi overdimensjonerte tettinger i KLT-konstruksjonen for å sikre tilstrekkelig brannmotstandsklasse. Massivtre oppfører seg helt annerledes enn betong og gips, og detaljprosjektering ble utført med tanke på innbrenning (forkulling) av trevirke med 1.0–1.2 mm i minuttet på eksponert side. Det var den gang antatte forkullingsverdier etter rådføring med testinstitutter og KLT-produsenter.      

Testet med fokus på denne type bygg

Når vi har bygget disse nye branntestene- både i vegg og dekke, så har vi bygget dem slik vi ser at installasjoner blir installert i praksis på byggene, eller hvordan de ønsker at installasjoner skal installeres i byggene.

Bildet over til venstre viser oppføring av KLT-testen, montering av gjennomføringene gjenstår. Bildet til høyre gir jo et visst inntrykk av forholdene.

– Det vi har erfart er at produsentene leverer vegg- og dekkeelementer klargjort for installasjonsgjennomføringer med 10 mm lysåpning eller faktisk enda mindre. Vi har derfor bygget 34 installasjonsgjennomføringer med lysåpning 10 mm eller helt ned til 4-5 mm på denne testen. Vi testet en rekke ulike branntetteprodukter som GPG gipsbasert branntettemasse, akryl- og grafittbaserte fugemasser, Fire collars og Fire Wraps for plastrør og kabelhylser. Vi testet akkurat som tidligere i gips eller betong. Med 10 mm fugebredde fra begge sider og dybde 25 mm. Det fungerte helt perfekt! Også uten bakdytt av mineralull. Resultatene viser at det fungerer akkurat som testet i gipsvegg eller betong. Resultatet blir faktisk bedre på noen løsninger, det imponerer oss, sier Paulsen.

En av grunnene er at massivtre viser seg å ha fordelaktige branntekniske egenskaper. Når vi tester i gipsvegg så forsvinner selve gipsen på eksponert side etter cirka 30-40 minutter, etter 60-90 minutter kan veggen bøye seg innover mot testovnen. Det kan oppstå sprekker slik at man kan ryke på integriteten på E-kravet. KLT er et stabilt materiale gjennom hele testen, bøyer seg ikke og beveger seg ikke. KL-tre har en betydelig brannmotstand.

Erfaringer fra egne tester i vår egen testovn viser at ved 950°C, så er det nærmest ingen temperaturøkning på ueksponert side. Treverket isolerer veldig godt. Det viser seg at forbrenningen/forkullingen inn i treverket også stopper opp på grunn av askelaget som isolerer mot brannen. Innbrenning/forkulling inn i treverket er mindre enn tidligere antatt, med innbrenning/forkulling helt ned i 0,7 mm per minutt.

I KLT-testen i vegg var det viktig å få testet alle de 34 gjennomføringene, hvorav mange var viktige spesialløsninger. På de aller fleste installasjonsgjennomføringer klarte vi å oppnå brannmotstandsklasse EI 90.

Våre produkter fungerer i KLT

Gjennom disse testene beviser vi at produktene og installasjonene fungerer som det skal. Detaljprosjekteringen har vært overdimensjonert og det er viktig. Vi har vist at våre produkter kan installeres på samme måte som i en gipsvegg eller betongvegg. Disse testene beviser at branntetteproduktene også fungerer i KLT.

Det beviser også at vi oppfyller standarden EN 1366. Part 3-ivaretar EI kravet på alle tekniske installasjoner. Vi mener at det ikke er behov for egne KLT-teststandarder. Med forbehold om type teknisk installasjon og type KLT-konstruksjon, limtyper og annet.

Bildene viser hvordan det ser ut underveis og det er betryggende å se at det faktisk er noe igjen etter testen.

– Det vi har erfart er at produsentene leverer vegg- og dekkeelementer klargjort for installasjonsgjennomføringer med 10 mm lysåpning eller faktisk enda mindre. Vi har derfor bygget 34 installasjonsgjennomføringer med lysåpning 10 mm eller helt ned til 4-5 mm på denne testen. Vi testet en rekke ulike branntetteprodukter som GPG gipsbasert branntettemasse, akryl- og grafittbaserte fugemasser, Fire collars og Fire Wraps for plastrør og kabelhylser. Vi testet akkurat som tidligere i gips eller betong. Med 10 mm fugebredde fra begge sider og dybde 25 mm. Det fungerte helt perfekt! Også uten bakdytt av mineralull. Resultatene viser at det fungerer akkurat som testet i gipsvegg eller betong. Resultatet blir faktisk bedre på noen løsninger, det imponerer oss, sier Paulsen.

En av grunnene er at massivtre viser seg å ha fordelaktige branntekniske egenskaper. Når vi tester i gipsvegg så forsvinner selve gipsen på eksponert side etter cirka 30-40 minutter, etter 60-90 minutter kan veggen bøye seg innover mot testovnen. Det kan oppstå sprekker slik at man kan ryke på integriteten på E-kravet. KLT er et stabilt materiale gjennom hele testen, bøyer seg ikke og beveger seg ikke. KL-tre har en betydelig brannmotstand.

Erfaringer fra egne tester i vår egen testovn viser at ved 950°C, så er det nærmest ingen temperaturøkning på ueksponert side. Treverket isolerer veldig godt. Det viser seg at forbrenningen/forkullingen inn i treverket også stopper opp på grunn av askelaget som isolerer mot brannen. Innbrenning/forkulling inn i treverket er mindre enn tidligere antatt, med innbrenning/forkulling helt ned i 0,7 mm per minutt.

I KLT-testen i vegg var det viktig å få testet alle de 34 gjennomføringene, hvorav mange var viktige spesialløsninger. På de aller fleste installasjonsgjennomføringer klarte vi å oppnå brannmotstandsklasse EI 90.

Våre produkter fungerer i KLT

Gjennom disse testene beviser vi at produktene og installasjonene fungerer som det skal. Detaljprosjekteringen har vært overdimensjonert og det er viktig. Vi har vist at våre produkter kan installeres på samme måte som i en gipsvegg eller betongvegg. Disse testene beviser at branntetteproduktene også fungerer i KLT.

Det beviser også at vi oppfyller standarden EN 1366. Part 3-ivaretar EI kravet på alle tekniske installasjoner. Vi mener at det ikke er behov for egne KLT-teststandarder. Med forbehold om type teknisk installasjon og type KLT-konstruksjon, limtyper og annet.

Dagens bygg setter standarden for branntestene

– Vi ser konkurrenter med enklere løsninger i markedet. Vi mener at disse løsninger ikke alltid kan benyttes i praksis. En branntetting i KLT må planlegges i forhold til hvordan konstruksjonen skal bygges.

– Vi tester blant annet med sluk av støpejern og sluk av plast. Man har et KLT-dekke som er 140 mm tykt, med brannmotstandsklasse REI.

I realiteten er ikke er et dekke kun 140 mm, det kan være tykkere enn 270 mm, sier Paulsen. Det er fordi det over KLT-dekket ofte blir lagt en trinnlydsplate av steinull, termisk isolasjon, som kan være av brennbar EPS også kalt isopor, og på toppen derigjen en betong-/ avrettingsmasse.

Vi har nå også utført branntest i dekke med 58 ulike gjennomføringer/installasjoner. Den er bestått med 90 minutter. Her testet vi hvordan vi kan brannbeskytte brennbare materialer som er tilknyttet installasjoner som sluk eller rør av høyt varmeledende materiale. Vi testet også alle typer plastrør-, aluminium-, støpejern-, kobber, kabelbunter- enkeltstående og bunter med el-trekkerør av plast. Løsningene er også her installert og testet på den måten vi mener i praksis er best egnet, for installasjon i disse konstruksjonene, avslutter Pål Paulsen.

Well done Pål!