Hvordan står det til med sprinkleranlegget?

Førstegangskontroll, nytt sprinkleranlegg?

Første gang et nytt sprinkleranlegg blir kontrollert er svært viktig. Dette skal sørge for at anlegget er montert og dekker de forutsetninger som er angitt i gjeldene regelverk. Dette vil sikre at eier har fått levert og montert et sprinkleranlegg som tilfredsstiller de krav som stilles. Eventuelle feil og mangler vil kunne bli rettet opp uten merkostnad for eier.

Årlig kontroll, når hadde dere sist kontroll?

Den årlige kontrollen av sprinkleranlegget vil sikre at anlegget er i orden og fungerer etter hensikten. Kontrollen vil også kunne avdekke om det er endringer i bygget eller endringer i bruken av bygget som vil påvirke sprinkleranleggets forutsetninger for å fungere som tiltenkt.

Firesafe har alle nødvendige godkjenninger for å utføre både førstegangskontroll og rutinekontroll på sprinkleranlegg i henhold til forsikrings- og myndighetskrav.

Hvordan står det til hos dere?
Sjekk gjerne LOGG FOR ETTERSYN – den skal henge på selve sprinklersentralen. Vi vil gjerne gi dere et tilbud både på førstegangskontroll og rutinekontroll av sprinkleranlegg.

Alle eiere av bygg med sprinkleranlegg er pålagt å gjennomføre kontroll på sine anlegg. 

Myndigheten stiller krav til kontroll av sprinkleranlegg. For nye anlegg er dette regulert i Plan- og bygningslovgivningen. For eksisterende sprinkleranlegg er det krav i «Forskrift om brannforebygging» å gjennomføre regelmessige kontrollrutiner. Kontrollene skal utføres av kompetent virksomhet. Alle norske forsikringsselskap krever kontroll av nyinstallerte sprinkleranlegg og periodisk kontroll av eksisterende anlegg. I de fleste tilfeller er periodisk kontroll det samme som årlig kontroll. Dette er nedfelt som en del av vilkårene i forsikringsavtalen. Forsikring stiller krav til at sprinklerkontrollør skal være FG-godkjent for kontroll av automatiske slokkeanlegg.