Mureren fra Stange som ble brannsikringsmontør i verdens høyeste trehus

Henning er utdannet murer, men valgte etter noen år i yrket å ta en annen retning og startet som brannsikringsmontør i Firesafe. Han trives godt i jobben sin og liker at Firesafe som totalleverandør ivaretar alle behov som ulike oppdragsgivere har for brannsikringstjenester.

Hva om det begynner å brenne?
Brannsikringstiltakene som er gjort i Mjøstårnet gjør at trebygningen er langt sikrere enn en tilsvarende byg­ning med tradisjonell stål- og betongkonstruksjon. Mjøstårnet er et av de sikreste byggene langs Mjøsa, og vil tåle selv en omfattende brann. Firesafe har levert branntettingsmateriell og inspeksjonsluker til prosjektet. Henning og kollegaene har jobbet med branntetting av gjennomføringer for kabler, ventilas­jon, rør og gipsing av sjakter i alle 18 etasjer av bygget. De regner med å være ferdige med arbeidene innen jul i år.

Det er størrelsen det kommer an på
Prosjektet har selvsagt vært helt spesielt med tanke på stør­relsen. Med sine 18 etasjer er det svært viktig at alle parter samarbeider for å holde orden på byggeplassen og at alle holder seg til gitte tidsfrister. Firesafe har levert både produkter og tjenester til de tidsfrister som er gitt og har dermed bidratt til at byggeprosjektet holder seg til fremdriftsplanen.

Henning Losvar Sæther: «Man må opptre ryddig og korrekt i forhold til andre på bygget og vise respekt for andres fagkompetanse».

Trives best når det er mye å gjøre
For det meste jobber Henning med nybyggprosjekter. Det bygges stadig mer i massivtre, likevel er det ikke vanlig med nybyggprosjekter i tre. Henning synes derfor det har vært ekstra artig å jobbe med Mjøstårnet. Det blir et helt spesielt og et meget vakkert bygg.
På spørsmål om han har et høydepunkt i karrieren sin svarer Henning nei.
– Alle prosjekter jeg jobber med er akkurat like viktige, og jeg trives godt med alle jobber jeg utfører eller er involvert i. Arbeidsdagen er ofte travel og litt lengre enn en normal arbeidsdag. Det har han ikke noe imot.
Vi sier takk for oss og lar Henning jobbe videre med å sikre verdens høyeste trebygning.

 
Mjøstårnet er et bygg under ferdigstilling i Brumunddal. Bygget er med sine 18 etasjer og totalhøyde på 85,4 meter verdens høyeste trehus. Bygget ventes å være ferdig i mars 2019. Byggherre er Arthur Buchardt. Bygget skal inneholde butikker, leiligheter og hotell. Trematerialene er limtre og massivtre. For at bygget ikke skal svaie for mye ved sterk vind er det betongdekker i etasjeskillene.