Thermomur: Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

Thermomur: Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

– Dagens lovverk setter strenge krav til testing av produkter. Passiv brannsikring handler om å forsinke spredning av brann, derfor tester vi alle nye løsninger i testlaboratorier.

– BEWI er inne i et stort testprogram og vi tar brannsikkerheten på alvor. Nå kan vi også dokumentere branntetting i Thermomur med branntetteprodukter fra Firesafe, sier Eivind Olsen, selskapets utviklingssjef.

Eivind Olsen i BEWI

– Vi utførte en større branntest hos RISE Fire Research i oktober 2022. Testen bestod av installasjonsgjennomføringer i vegg, type Thermomur 350.

I testen valgte vi å bruke de mest vanlige installasjoner som benyttes i praksis for denne typen bygg:

  • Enkeltstående kabel
  • Telekommunikasjonskabel
  • El trekkerør av plast
  • El koblingsboks av plast
  • Avløpsrør av plast
  • Isolerte og uisolerte ventilasjonskanaler
Bildet over viser eksempler på BEWI Thermo mur.

For planlegging og bygging av branntest for disse installasjonene, så kontaktet vi Firesafe og Pål Paulsen, som har bistått oss hele veien, fortsetter Eivind Olsen.

Følger utviklingen nøye

Pål Paulsen i Firesafe

– Det er et krav i lovverket at man skal teste produkter for hva de skal brukes til. Når dokumentasjon på produkt foreligger fra en test, skal produktet i prinsippet installeres nøyaktig på samme måte ute på bygget der ute på samme måte som testet på laboratoriet, sier Pål Paulsen, produktsjef for branntetteprodukter i Firesafe.

Dagens bygg setter standarden for branntestene

— Vi er opptatt av å følge markedet når det gjelder nye konstruksjoner samt dokumentere branntetting med våre produkter i nye konstruksjoner. Derfor er det viktig for oss å kunne være med på utviklingsprosjekter som dette, sier Pål Paulsen. 

Branntetteprodukter som ble testet

Bildet over viser prøvestykket før test.

Alle installasjonsgjennomføringer er branntettet med FIRESAFE GPG MORTAR. Ved brennbare installasjoner ble det benyttet varmeekspanderende produkt i kombinasjon med FIRESAFE GPG MORTAR:

  • FIRESAFE FIRE COLLAR
  • FIRESAFE Wrap LX
  • FIRESAFE Seal Pad

Testen bestod av 14 forskjellige installasjonsgjennomføringer, og alle har bestått 60 minutters brannmotstand.

Uisolerte ventilasjonskanaler har brannmotstandsklasse E 60.

Alle øvrige installasjoner har brannmotstandsklasse EI 60. 

Dette viser at Firesafes produkter egner seg godt i denne type konstruksjon, fortsetter Pål Paulsen.

Bildene over viser prøvestykke vegg etter 60 minutter fra ikke eksponert side, samt et utvalg installasjonsgjennomføringer branntettet med Firesafe-produkter.
Bildet over viser prøvestykke på eksponert side etter utført branntest.

Branntesten ble profesjonelt utført av RISE Fire Research AS, Trondheim. Alt gikk som planlagt i denne branntesten, men dette er som alltid veldig spennende. Vi håper på et ytterligere godt samarbeid med BEWI og Eivind Olsen i fremtiden, avslutter Pål Paulsen.