Rehabilitering av røykventilasjon, takadkomst og fallsikring

Aspehaugen borettslag

På Aspehaugen borettslag var det røykventilasjon fra byggeår. Det var ikke styresentraler med mulighet for egenkontroll av eier/bruker og sylindre var av utgått type, med påviste oljelekkasjer og manglende trykk for garantert effekt under brann. Etter påviste avvik på årskontrollen, ble Firesafe engasjert for å utbedre avvikene. Firesafe utførte jobben som totalleverandør hvor vi:

  • Demonterte utgått anlegg
  • Monterte opp nytt system, samt beslag utvendig slik at kunden slipper å bruke taktekkere
  • Full levering av kontrollrapporter og tilhørende FDV-dokumentasjon

Nye, moderne og effektive løsninger

Året etter fikk Firesafe forespørsel om vi kan levere en effektiv løsning for adkomst til tak. Det har vi!  Vi har nå montert adkomststiger til tak lagd på mål i samtlige oppganger.

Kunden har i dag et velfungerende røykventilasjonsanlegg, som kan benyttes til daglig lufting, og oppgang til tak for driftspersonell. Disse kan også jobbe sikkert på taket med fallsikringsutsyr som Firesafe sine teknikere utfører årskontroll på samtidig årskontroll av røykventilasjonen.

Takk for oppdraget! Vi hjelper gjerne flere med å få nye, moderne og effektive løsninger.

 

Hva har vi levert:

Nye karmer, og nye overlys. 24V motorisert anlegg med mulighet for dagligventilasjon, samt fast og nedtrakkbar stige for adkomst ut på tak. Fallsikringspunkt montert i ny karm (kun produktgodkjenning fra Wurth på selve forankringsbolten). Fullt fallsikringsutstyr til vaktmestre (Firesafe er sertifisert i årlig kontroll).