Rehabilitering av røykventilasjon

Aspehaugen borettslag

Hva har vi levert:

Nye karmer, og nye overlys. 24V motorisert anlegg med mulighet for dagligventilasjon, samt fast og nedtrakkbar stige for adkomst ut på tak. Fallsikringspunkt montert i ny karm (kun produktgodkjenning fra Wurth på selve forankringsbolten). Fult fallsikringsutstyr til vaktmestre (vi er sertifisert i årlig kontroll).

Oppdragsgiver

På Aspehaugen borettslag var det røykventilasjon fra byggeår. Her hadde ikke styresentraler mulighet for egenkontroll av eier/bruker og sylindre var av utgått type, med påviste oljelekkasjer og manglende trykk for garantert effekt under brann. Etter påviste avvik på årskontrollen, ble Firesafe engasjert i og utbedre avvikene. Firesafe utførte jobben som total leverandør hvor vi:

  • Demonterte utgått anlegg
  • Monterte opp nytt system, samt beslag utvendig slik at kunden slipper taktekkere
  • Full levering av kontroll rapporter og tilhørende fdv dokumentasjon

Året etter fikk Firesafe forespørsel om vi har mulighet til en effektiv løsning for adkomst til tak. Det har vi, så vi leverte full etablering av adkomststiger lagd på mål til samtlige oppganger.

Kunden har i dag ett velfungerende røykventilasjons anlegg, som kan benyttes til daglig lufting, og oppgang til tak for driftspersonell. Disse kan også jobbe sikkert på taket med fallsikringsutsyr som Firesafe sine teknikere utfører årsskontroll på samtidig med røykventilasjonen.