Rømningsvei og trygg rømning

Hvis det begynner å brenne, må rømningsveien være trygg og lett å forstå. Derfor har Firesafe samlet noen nyttige punkter som tar for seg hvordan du kan sikre gode rømningsforhold:

  • Rømning via vindu kan være det eneste alternativet når det brenner. I følge SINTEF´s artikkel om rømning via vindu er det anbefalt å ha større vinduer enn minmumskravet. 
  • Sørg for at alle som oppholder seg i bygget både kan bruke rømningsveiene og vet hvor de er.  
  • Ha en brannøvelse, hvor alle prøver de forskjellige rømningsveiene. 
  • Rømning via vindu kan benyttes i lave bygninger i risikoklasse 1 (garasje og lager), 2 (kontor og industrilokale), 3 (skole og barnehage) og 4 (bolig). Med lave bygninger menes bygninger med gesimshøyde på inntil 8 m og mønehøyde på inntil 9 m. Hentet fra SINTEF.
  • Ha en god rutine på sjekk av rømningsvei, at ingenting ligger i veien eller blokkerer. 

Firesafe jobber med rømningsveier, brannstiger, luker, dører, vindu med mere. Ta kontakt, vi finner en løsning.