Samarbeidsavtale med Miljø Norge

Branslokningsapparat

Firesafe og Miljø Norge har samarbeidsavtale på service og ombruk av brannslokkere​​​​​​​

Det importeres nærmere 500.000 nye brannslokkere til Norge årlig, og alt for få av disse gjenvinnes. Importen av brannslokkere medfører en unødvendig miljøbelastning i form av produksjon og transport av nye slokkere, og manglende ombruk av utdaterte slokkere. Dette vil Firesafe endre på!

En ombrukt brannslokker sparer miljøet for 38 kg CO2 avtrykk per slokker. Ved å inngå samarbeid med Miljø Norge, har Firesafe en tydelig ambisjon om å bidra til å redusere egne og kunders CO2-utslipp gjennom å tilby flere resirkulerte brannslokkere til det norske markedet.

Firesafe har siden 2003 hatt egne serviceverksteder for kontroll og service på en rekke ulike typer brannslokkere. Nå ser vi muligheten for å øke andelen ombrukte slokkere gjennom samarbeidet med Miljø Norge og styrke våre kunders mulighet for å velge bærekraftige brannslokkere. Ved å sende utdaterte slokkere til Miljø Norge for service og få ombrukte slokkere i retur, kan Firesafe tilby langt flere ombrukte slokkere til kundene og samtidig bidra til å møte en økende etterspørsel etter mer miljøvennlige løsninger.

Miljø Norge er et industriselskap med en målsetning om å gjenbruke og øke sirkulariteten av en rekke produkter i markedet. Selskapet gjenbruker og foredler avfall for å utnytte samfunnets ressurser på en best miljømessig og økonomisk måte. Miljø Norges første sirkulære produkt er ombrukt brannslokkere, og de har designet en sirkulær forretningsmodell der gjenbruk erstatter behovet for import av nyproduserte brannslokkere. Utdaterte brannslokkere tas inn til service og returneres tilbake til kunden, like gode som nye.

Vi i Firesafe gleder oss over å ha fått en samarbeidspartner i vårt arbeid med å utvikle mer bærekraftige løsninger til våre kunder!

Muligheten for å velge ombrukt brannslokker kan også benyttes av privatpersoner: Du får 100 kr i innbytterabatt for din gamle brannslukker, når du leverer din utdaterte og gamle brannslukker til din lokale Jernia-butikk og kjøper en gjenbrukt brannslukker fra Miljø Norge. Du sparer penger, men minst like viktig, du sparer også miljøet for 38 kg CO2 når du velger å kjøpe en gjenbrukt brannslukker framfor en ny.