Webinar: Royalimpregnert trekledning – hva nå?

Webinar royalimpregnert trekledning

Det koker rundt royalimpregnert trekledning. Saken har oppstått på bakgrunn av et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjorde med brannhemmende trekledning i fjor. Produksjon er stanset, byggeprosjekter stoppes og hva vil dette bety for etablerte bygg der denne trekledningen er valgt?

Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe Consulting tar i dette webinaret for seg:

Royalimpregnert kledning og brannklasser

  • Hva vet vi?
  • Hva skjer?
  • Hva skal vi gjøre?

Mye er fremdeles uavklart, og Firesafe vil følge denne saken utover våren. Dette webinaret tar opp det vi har oversikt over nå og de vurderingene som kan legges til grunn nå. Vi legger opp til flere webinarer etter hvert som mer kunnskap og alternative løsninger kommer på plass.