Firesafe AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innen følgende områder:

 • Søker i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygninger, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2
 • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
 • Sentral godkjenning innenfor SØK, PRO og UTF tiltaksklasse 2 for brannalarm og nødlys
 • FG-750 og FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon, og service av brannalarm 

Firesafe er sertifisert i henhold til miljøstandard ISO 14001:2004. Vi har identifisert de vesentlige miljøaspektene i vår organisasjon, som er:

 • Avfallsbehandling; sortering, innlevering og gjenvinning
 • Transport av mennesker, varer og produkter
 • Produktsubstitusjon
 • Utslipp til luft og jord; på verksteder og i forbindelse med slukkeøvelser

Firesafe er også medlem av Grønt Punkt. Dette innebærer at vi betaler vederlag for emballasjen som følger varene våre. Vederlaget skal dekke innsamling og gjenvinning av emballasjen. Firesafe er tilknyttet Utilities NCE (tidl Sellihca), JQS, StartBANK og TransQ som kvalifikasjonsordning og leverandørregister.

Firesafe personvernerklæring og Code of Conduct

Firesafe personvernerklæring
Firesafe Code of Conduct

Last ned dokumentasjon:
Sentral godkjenning for ansvarsrett
TransQ
Achilles Utilities NCE (tidligere Sellihca)
Certificate of Qualification Achilles JQS
StartBank
Grønt Punkt
Miljøsertifikat NS-EN ISO 14001:2015
IQNet Sertifikat
Sertifiseringsdokument, oversikt over avdelinger