CO2-slokkere

CO2-slokkere

Kullsyrebrannslokkere egner seg godt til brann i elektrisk utstyr.

Apparat med CO2 som slukkemiddel er beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og elektrisk utstyr. Dette er et rent slokkemiddel, som gjør at disse brannslokkere er spesielt egnet for bruk i miljøer som kjøkken, laboratorier, finmekanikk-bransjer, datamaskiner og elektrisk utstyr.

Slukkeapparater leveres med brakett for veggmontering. Dersom apparatet skal monteres i kjøretøy, kan slingrebrakett benyttes.

CO2 slukker brannen gjennom kvelning, og fortynning av oksygen i luften rundt brannobjektet, og i noe mindre grad ved avkjøling.

Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no