Kjøkkenslokkeanlegg

Kjøkkenslokkeanlegg

Firesafe prosjekterer, installerer og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg slik at de til enhver tid er i orden og virker som de skal ved et branntilløp. Hyppigheten av kontroll, ettersyn og vedlikehold varierer, men defineres ofte av leverandør samt gjeldende regelverk.

Det er i dag et krav til automatisk frityrslokkeanlegg og 6 liter håndslukker med minimum 75F, i de kommersielle kjøkken som har installert frityrkoker, uansett størrelse. Tidligere utløstes det kun krav dersom frityrkoker inneholdt 8 liter eller mer. Dette er et krav stilt av Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd ref. FG 1100:1

Det er også et krav til ettersyn og kontroll av anlegget, det må utføres hver 6.mnd. Vi tilbyr servicekontrakter. Firesafe bruker kvalitetsprodukter på nymontering, kontroll og ettersyn av frityrslokkeanlegg, kjøkkenslokkeanlegg og andre typer slokkeanlegg. Vi har også slokkeanlegg til for eksmpel tandooriovner / tandoori-ovn og røykovner.

Husk at det skal foretas en risikovurdering og utarbeides sjekklister/ettersynsrutiner for slike installasjoner.

Firesafe tilbyr automatiske slokkeanlegg til alle bruksområder, og hjelper deg med hvilket systemer som egner seg best ditt behov. Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no