Øyedusj førstehjelpsutstyr

Nyhet! Nå kan du enkelt bestille førstehjelpsutstyr hos oss, send din forespørsel til support@firesafe.no

Når noen i din nærhet blir alvorlig skadd er det viktig å kunne handle raskt. Det er større sjanse for å redde øynene med Cederroths bufrede øyedusj. Cederroth øyedusj har en nøytraliserende effekt på sprut av alkalier og syrer. Generelt er effekten sterkere på alkalier enn på syrer. Flasken er utformet slik at øyet skylles med rikelig strømning i ca. 1,5 minutter. Den har markedets lengste holdbarhetstid på 4,5 år.

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som for eksempel byggearbeidsplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier, er det ekstra viktig med riktig utrustning for førstehjelp. Vanlige årsaker til skader er eksplosjon i batterier, sprut av lut, ammoniakk, sement, kalk, oppvaskmaskinmidler, rengjøringsmidler, visse vaskemidler, avfettingsmidler, maling, malersoda og lim. Også metallspon, smuss og støv bør skylles bort umiddelbart for at det ikke skal feste seg på øyet. Hvis du eller noen i din nærhet får et farlig stoff i øynene, er rask tilgang til førstehjelp avgjørende.

Har du avtale med oss på Kontroll og Service av slokkeutstyr, sjekker vi førstehjelpsstasjonen og etterfyller ved behov.

Øyedusj