PVZ 3201 00 EO med utstyr

PVZ 3201 00 EO med utstyr

PVZ sylindre kommer som singel sylinder for avfyring, med TAG utløsermekanisme tilkoblet tennsats, slagstempel, smelteledd og CO2 patron, eller som rene sylindre tilkoblet luft anlegg med tilhørende TAG VV tilpasset anleggets størrelse.

PVZ 3201 700 EO

PVZ sylindre for termisk og elektrisk åpning av røykluke via egen tennstas og CO2 18gr patron. Sylinder kan bestilles i 300/500/700/1000 mm utførelse. Termisk åpning kan bestemmes via smelteleddets kokepunkt på 68C-120C. Sylinder må tilkobles egnet sentral for elektrisk avfyring

PVZ sylinder

Sinlge PVZ sylindre kan brukes i større installasjoner med rør mellom flere luker og TAG VV med tilhørende CO2 patron. Anlegget kan benyttes som komfortlufting om det tilkobles håndventiler.

Smelteledd

Smelteledd for termisk utløsning av TAG tilhørende sylinder eller TAG VV. Smelteledd kan bestilles i flere funksjonsgrader.

CO2 Patron

Komprimert Co2 for utløsning av luker. Kan bestilles i forskjellige størrelser.

Ta kontakt om du har spørsmål om brann- og røykventilasjon for ditt prosjekt: Odd.Einar.Emanuelsen@firesafe.no