SVM styresentraler

SVM styresentraler

SVM styresentral leveres i 24V i 5 eller 8 Ah.

SVM styresentraler kan benyttes for både brann og komfortventilasjon, styrt fra panelet.

Styresentralen kan levere ut feil og alarm signal samt tilknyttes eksterne meldere, følere og annet relevant utstyr. Sentralen har indikasjonslamper for drift, brann og feil på panelet.

Sentralen kan bestilles uten brann trykk.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om brann- og røykventilasjon for ditt prosjekt: Odd.Einar.Emanuelsen@firesafe.no