SVM styresentraler

SVM styresentraler

SVM styresentral leveres i 24V i 5 eller 8 Ah.

SVM styresentraler kan benyttes for både brann og komfortventilasjon, styrt fra panelet.

Styresentralen kan levere ut feil og alarm signal samt tilknyttes eksterne meldere, følere og annet relevant utstyr. Sentralen har indikasjonslamper for drift, brann og feil på panelet.

Sentralen kan bestilles uten brann trykk.

Ønsker du mer informasjon eller å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no