E.C. Dahlskvartalet på Kalvskinnet – Trondheim

Brannsikkerhet

Brannkonsept og branntegninger i Trondheimsentrum sørvestre del, også kaldt midtsendtrum

Skanska skal rive og rehabilitere 6650 kvm eksisterende bygningsmasse, og oppføre til sammen 7650 kvm nybygg. Nybyggene skal binde sammen de eksisterende byggene. Prosjektet begynnte i 2015, og skal være ferdig på nyåret 2018.

Firesafe er med som brannrådgiver (RiBr) i prosjektet og har utarbeidet brannkonsept og branntegninger. Det er en utfordring at prosjektet er en kombinasjon av eksisterende bygg som skal rehabiliteres og nybygg som skal binde sammen de eksisterende byggene, sier Helge Dale Østrem. Brygghuset, Malteriet og Vognskjulet er eksisterende bygninger som skal totalrehabiliteres, mens mellombygget og Kjelhuset er nybygg. Byantikvaren setter også noen begrensninger mht. hva man får lov å gjøre i Malteriet og Vognskjulet. Eksisterende bærekonstruksjoner i tak og etasjeskillere må beholdes og det krever spesielle løsninger for å ivareta brannsikkerheten.

En annen utfordring er lav etasjehøyde i eksisterende bygg, det gjør at det ikke er plass til å brannisolere ventilasjonskanaler. Hele bygningsmassen vil bli fullsprinklet og heldekkende brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesenet. Brannsikkert skal det bli lover Helge.

Totalt 1500 studenter og 185 lærere skal få plass i de nye lokalene når byggeprosjektet er ferdig på nyåret 2018. Undervisningsoppstart i nye lokaler i januar 2018.

Om prosjektet

Omtrent 14 000 kvadratmeter. Kalvskinnet Campus blir et sammenhengende kompleks av fire bygg:

  • Rehabilitering av Teglgården
  • Nytt mellombygg i gårdsrommet
  • Nybygg der eksisterende Kjelhuset står
  • Rehabilitert Brygghus

Illustrasjon: Bergersen Arkitekter