Helse Bergen Haukeland

Utførelse av test av brannslange

Brannsikring

Slokkeøvelser for ansatte. Kontroll av brannsikkerhetsutstyr

Alle sykehus er pålagt å ha brannvernøvelser slik at ansatte vet hva de skal gjøre hvis det oppstår brann og behov for evakuering.

Firesafe har gjennomført slokkeopplæring for Helse Bergens ansatte, og alle har gjennomført opplæring og blitt fortrolig med bruk av ulike typer slokkeutstyr. Nå skal de kunne forebygge, identifisere og slokke branntilløp raskt og ikke minst velge riktig slokkeutstyr om brannen først har oppstått. 

Bygningsmassen til Helse Bergen er stor og kompleks, og muligheten for brann vil alltid være tilstede. Da er det viktig at utstyret som skal benyttes som første slokkeinstans er pålitelig og fungerer som planlagt, forteller Atle Åstveit teknisk ansvarlig ved Haukeland Sykehus.

I tillegg til opplæring og kursing har vi også ansvaret for å kontrollere alt av håndslukkere og brannslanger på alle eiendommene til Helse Bergen.

Fra slukkeøvelsene ved Helse Bergen