”Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.” Som eier og forvalter av et byggverk betyr dette at du må sette deg inn i alle oppdaterte krav om brannforebygging. Hos Firesafe har du muligheten til å ta brannforebyggingskurs som gir deg den oppdaterte kompetansen. I tillegg kan vi tilby produkter og assistanse som dekker alle dine behov.

Vi kan også nevne at Forskriften om brannforebygging gjelder for:

- Enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet

- Eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann

- Kommunene til å forebygge brann

- De som omsetter bærbart brannslokkeutstyr

(Kilde: DSB)

Tilhører du noen av de ovenstående gruppene, kan vi anbefale deg å lese videre.

Hvorfor har vi en Forskrift om brannforebygging?

I snitt omkommer omtrent 60 personer i brannulykker hvert år, så for vår egen og andres sikkerhet, trenger vi noen faste regler og rutiner på hvordan brannforebygging foregår. I tillegg til dette utbetales det mye penger i erstatninger i forsikringssaker forårsaket av brann, og ikke minst så går det mange kulturverdier tapt når slike situasjoner oppstår. Tilslutt bør man bemerke seg at de fleste branner kunne ha vært forhindret, og det er her tiltakene til brannforebygging kommer inn.

Hva kan Firesafe bidra med? 

Vi tilbyr kurs innenfor brannforebygging, som gir deg påkrevet opplæring og kunnskap innenfor området. I forskriften om brannforebygging, blir det nevnt at du som eier eller en brannvernsrepresentant (HMS o.l) må dokumentere at du/de har vært igjennom en opplæring, og er derfor rustet til å ivareta ansvaret som følger med en slik rolle.

I løpet av dette kurset om brannforebygging, går vi igjennom:

  • Brannstatistikk/ brannårsaker
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Passive og aktive brannverntiltak
  • Branndokumentasjon
  • Internkontroll/ risikokartlegging/ ansvar 
  • Øvelse og opplæring
  • Tilsyn

Vi kan også tilby andre nyttige kurs som kan være verdifull for din kompetanse. For oversikt over hvilke kurs Firesafe kan tilby, se her. Vi tilbyr også internopplæring.

Brannforebygging: Brannforebyggende tiltak: Produkter og tjenester

Brannsikring, branntetting, kurs og seminarer er noen av de brannforebyggende tiltakene en kan vurdere. Ønsker du å vite mer om dette og tjenestene vi kan tilby, kan du klikke deg inn her.

Totalavtale for din virksomhet innenfor brannforebygging, brannvern og brannsikkerhet

Hos Firesafe kan vi tilby en totalavtale som deg og din virksomhet en forutsigbarhet. Her kartlegger vi og skreddersyr en avtale som sikrer deg alt innenfor brannvern, sikkerhet og brannforebygging, og da etter de forskriftene det medfører. Vi er en erfaren totalleverandør av brannsikring med hjertet for faget. Les mer om totalavtalen her.

Kontakt oss i dag for rådgivning og spørsmål. Vi kommer gjerne på en befaring til din virksomhet for å kunne tilby deg den beste avtalen og de beste produktene.

 

Send oss gjerne en mail på support@firesafe.no dersom du har spørsmål vedrørende brannsikring.