Brannkonsept

Hjelm ligger på en bunke branntegninger

Brannkonsept

Hva er riktig brannsikkerhet for ditt bygg? Brannkonseptet er et forskriftskrav og beskriver forutsetningene for bygget

I en byggesøknad er brannkonseptet underlagt fagområdet prosjektering av brannsikkerhet. Oppgaven til den som utfører brannprosjekteringen er å finne de gode løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

TEK10 og TEK17 stiller krav til at det skal utarbeides brannkonsept for alle nye bygg. I søknadspliktige ombygginger stilles det også krav til utarbeidelse av brannkonsept. 

Firesafes rådgivere er sivilingeniører og branningeniører. Vi kjenner forskriftene og har den riktig sammensatte kompetansen for å se helheten.

Se våre godkjenninger og sertifiseringer