Brannsikring Stavanger

Medarbeider som branntetter

Ser du etter hjelp til brannsikring i Stavanger?

Kontakt oss

Vi kan hjelpe deg med følgende tjenester:

 • Brannteknisk prosjektering (PRO)
 • Uavhengig kontroll
 • Tilstandsanalyser
 • Brannforløp og røyksimulering
 • Evakueringssimulering (Simulex)
 • Branndokumentasjon og eiers representant brannforebygging
 • Risikovurdering
 • Kurs og foredrag
 • Branntekniske tegninger (plan og snitt)
 • Rømningsplaner
 • O-planer
 • Situasjonskart
 • Brannteknisk rådgivning (brannfarlig stoff etc)
 • Branntetting
 • Brannisolering av stål
 • Kontroll og service av slokkeutstyr

Hva er brannsikring?

Dersom det skulle oppstå en brann, er det viktig at alle som oppholder seg i boligen kommer seg ut raskt. Derfor er det viktig å gjennomføre forebyggende tiltak, i tillegg til å sørge for at bygget er tilrettelagt for god brannsikkerhet til enhver tid.

Brannsikring kjennetegner alt det man gjør for å sikre personer og bygninger mot brann og omfatter alt fra åpne rømningsveier og adgang for brannmannskap til varsling av beboerne i boligen, slukking av eventuelle branntilløp samt installasjon og vedlikehold av røykvarslere, brannalarmanlegg og slukningsutstyr i boligen. Brannsikring inkluderer også forebygging og hindring av antennelse.

Firesafe er en totalleverandør innen brannsikkerhet. Kontakt gjerne en av våre rådgivere dersom du trenger hjelp til brannsikring i Stavanger.

Start med et brannkonsept

Planleggingen av brannsikkerhet starter med et brannkonsept. Her bør du kontakte godkjente brannrådgivere eller brannkonsulenter for hjelp. Firesafe er en godkjent leveranør av brannsikkerhet og kan hjelpe deg med brannsikring i Stavanger, deriblant utforming av brannkonsept.

Et brannkonsept er et forskriftskrav og beskriver forutsetningene for bygget. Vi kan derfor også kalle brannkonseptet for byggets brannstrategiplan. Strategiplanen inkluderer blant annet å bestemme brannklasse, som forteller hvilke konsekvenser en eventuell brann vil ha, og risikoklasse, som er en vurdering av risiko basert på byggets funksjon.

I en byggesøknad er brannkonseptet underlagt fagområdet prosjektering av brannsikkerhet. Oppgaven til den som utfører brannprosjekteringen er å finne de gode løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget. Kravene til brannkonseptet er utarbeidet av TEK10 og TEK17.

Har du behov for å utarbeide et brannkonsept og ellers hjelp til brannsikring i Stavanger? Våre brannrådgivere er sivilingeniører og branningeniører. Vi har derfor god kjennskap til forskriftene og har den sammensatte kompetansen til å se helheten.

Valg av brannslokkesystem

Som en del av din brannsikring i Stavanger, bør du utstyre hjemmet med én eller flere brannslokkeapparater.

Vi i Firesafe kan montere og installere alle typer slokkemidler:

 • Manuelt slokkeutstyr
 • Brannslanger
 • Automatiske slokkesystemer

Godkjent slokkeutstyr er påbudt i alle boliger og fritidsboliger. De fleste velger å gå for et pulverapparat, men det blir også stadig mer vanlig med brannslanger eller en kombinert løsning. Uansett hvilket brannslokkeapparat du velger, skal det plasseres på en godt synlig og tilgjengelig plass – som i gangen eller på soverommene.

Sørg for å ha oppdatert branndokumentasjon

Som en del av en brannsikring, kan vi også være behjelpelige med å utvikle en branndokumentasjon.

Denne inneholder følgende:

 • Generelle opplysninger
 • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
 • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere)
 • Øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Forutsetninger og begrensninger til bygget
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannfilosofi/prosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

Dokumentasjonen er en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid og skal sikre at du har riktig fokus på dn brannsikkerhet. Vi i Firesafe utarbeider branndokumentasjon i både papir og digital versjon og hjelper deg gjerne med din brannsikring i Stavanger.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!