Branntekniske kontroller til sjøs

Firesafe utfører kontroll av brannteknisk utstyr både for offshore og maritime miljøer. Særdeles viktig at det branntekniske utstyret virker da et branntilløp i slik miljøer kan gi katastrofale følger.

Både offshore og det maritime miljøet har sterkt og stor fokus på at utstyret skal være operativt til en hver tid. De bruker også mye tid på øvelser, samt bruken av utstyret.

Firesafe hjelper dere langs hele Norges kyst.