Brannteknisk tilstandsanalyse

Møtevirksomhet på kontoret

Brannteknisk tilstandsanalyse

Få oversikt over byggets tilstand – en helhetlig plan reduserer kostnadene

En brannteknisk tilstandsanalyse (også kalt tilstandsvurdering, brannteknisk vurdering, brannteknisk tilstandsvurdering, tilstandsrapport, brannteknisk tilsynsanalyse) kartlegger sikkerheten i bygninger og brukes som underlag for utbedring av branntekniske avvik. 

Tilstandsanalysen beskriver den branntekniske tilstanden til bygningen i form av krav, tilstand og konklusjon i forhold til Forskrift om brannforebygging (FOB) og Teknisk forskrift m/ veiledning. Tilstandsanalysen utføres iht. NBI blad 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse nivå 1 og NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk.

Tilstandsanalysen vil inneholde et forslag til handlingsplan for eventuelle feil og mangler som avdekkes og løsningsforslag i prioritert rekkefølge med budsjettpriser.
Firesafe sin entreprenøravdeling vil kunne bistå med å kvalitetssikre budsjettprisene.

Eventuelle branntekniske mangler angis på befaringstegningene som et vedlegg til tilstandsanalysen. Vi kan om ønskelig gi tilbud på digitale branntegninger utarbeidet i Autocad.