Branntekniske installasjoner skal merkes, og bygg som huser mange mennesker (som internater, omsorgsboliger, salgs- og forsamlingslokaler, sykehus, overnattingssteder) skal ha godkjent ledesystem.

Et komplett ledesystem gir mer effektiv evakuering og reduserer faren for panikk i en brannsituasjon. I tillegg får redningsmannskaper raskere og tryggere tilgang til bygget. Ledesystemer og god merking kan bety forskjellen mellom liv og død ved brann.

Det finnes både elektriske og etterlysende løsninger for ledesystem og merking. Etterlysende ledesystemer er de rimeligste, med lave vedlikeholdskostnader og lang levetid. Det viktige er at ledesystemet tilfredsstiller lovens krav og er tilpasset det aktuelle bygg. Firesafe kjenner kravene og gir deg gode råd om valg av løsning. Les vår brosjyre her

Fordeler sikkerhet:

 • Klart definerte rømningsveier oppfattes raskere
 • Entydig merking gir mer effektiv evakuering
 • Reduserer usikkerhet som kan lede til panikk
 • Innsatsstyrke gis raskere tilgang og økt mulighet til å redde liv

Fordeler økonomisk:

 • En rimeligere investering
 • Minimale vedlikeholdskostnader
 • Ingen løpende driftskostnader
 • Lang levetid, minimum 10 år

Krav til ledesystem

 • Prosjekt utføres iht. NS 3926
 • Dokumentert skiltkvalitet
 • Luminans > 10 mcd/m2 etter 60 minutter
 • Årlig internkontroll
 • Ekstern kontroll m/luminansmålinger hvert 3. år