Førstehjelp- og hjertestarterkurs

Vi gir dine medarbeidere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å håndtere livstruende situasjoner med barn og voksne. Våre kurs har som mål å motivere til å hjelpe andre uansett hvilken situasjon som skulle oppstå.

Førstehjelp- og hjertestarterkurs er et praktisk fag og inneholder tema og øvelser som for eksempel:

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Frie luftveier
  • Varslingsrutiner til interne og eksterne ressurser
  • Pasientundersøkelse
  • Bevisstløshet og sideleie
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Hjerte- lungeredning
  • Bruk av hjertestarter

Eksempler på temaer fra kursene

Blødninger, kuttskader, hjerneslag, strømskader, brannskader, HLR og hjertestarter, emosjonell omsorg.

Praktisk

Undervisningsrommet bør ha god gulvplass, slik at kursdeltagerne har plass til å trene på hjerte/lunge-redningsdukkene. Firesafe har alt forbruksmateriell og utstyr med seg ved ankomst og gir detaljert dokumentasjon i etterkant.

I tillegg til åpne kurs med faste datoer, så utfører vi tilpasset opplæring etter kundens ønsker.

For kursbestilling – send epost til kurs@firesafe.no