Førstehjelpsutstyr

For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiveren sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig.

Arbeidsgiver har ansvaret for å tilpasse utstyret til hva slags arbeid som utføres, størrelsen på arbeidsplassen, hvor arbeidet utføres og antall ansatte.

Arbeidsgiver har også ansvaret for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett og at det er godt kjent blant ansatte hvor utstyret er plassert. Arbeidsgiver skal sørge for opplæring og øvelser i bruk av førstehjelpsutstyr.

Firesafe tilbyr opplæring og årlig kontroll på førstehjelpsutstyr for alle våre bedriftskunder.

Ved å inngå en kontrollavtale så bistår Firesafe bedriften med å ivareta sikkerheten.

Vi utfører årlig kontroll hvor vi går over utstyr og ser at alt er innenfor datostempling og er operativt. Eventuelt utgått / brukt utstyr blir byttet.

Firesafe bistår også med montering av nytt utstyr.