Du bør derfor sende din brannvernansvarlig (eventuelt HMS-ansvarlig) på et kurs i brannvern. Den nye forskriften krever nemlig dokumentasjon på gjennomført kurs eller kunnskap/opplæring i brannvern, slik at den ansvarlige samt brukere kan ivareta oppgaven på tryggest mulig måte.

Det viktigste rådet vi kan gi for å forebygge en brann er å ha nok kunnskap om emnet. Firesafe tilbyr brannforebyggende kurs som gir deg eller din brannvernansvarlig den nødvendige kunnskapen og dokumentasjonen på en godkjent og grundig opplæring i brannvern.

Kurs brannvern: Brannforebyggende kurs

Vårt brannforebyggende kurs inneholder:

  • Brannstatistikk/ brannårsaker
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Passive og aktive brannverntiltak
  • Branndokumentasjon
  • Internkontroll/ risikokartlegging/ ansvar 
  • Øvelse og opplæring
  • Tilsyn

Eks. Hva sier statistikken om ulike branntilfeller? Hva er de største årsakene til at en brann forekommer? Hva kunne ha blitt gjort for å forebygge brannene? Hvilken dokumentasjon krever myndighetene? Hvilke lover og forskrifter finnes det, og hva betyr de for deg?

Alt dette og mye mer vil du få svar på gjennom våre brannvern kurs. Ønsker du å vite mer eller melde deg på, kan du lese mer her!