Branncellene er definert i byggesaken og skal fremgå i branndokumentasjonen (branntegninger).

Oppgradering av brannskille kan komme ut fra at konstruksjonen for dårlig i utgangspunktet eller bruksendringen krever en høyere brannbrannmotstand for konstruksjonene. Den vanligste formen for oppgradering av brannskiller er å kle eksisterende konstruksjoner med gips/branngips, branntette gjennomføringer med godkjente løsninger og montere dører, luker, vinduer og porter med riktig brannmotstand.

Faguttrykk

Brannskillende bygningsdel:
Bygningsdel som opprettholder sine brannskillende egenskaper i et gitt tidsrom ved spesifiserte betingelser.

Vi benytter dokumenterte løsninger for å oppnå nødvendig brannmotstand på konstruksjonene.