Røykventilasjon

Røykventilasjon

Visste du at det som regel er røyken som fører til at mennesker omkommer under brann, og ikke flammene? Det sies at det kun trengs to eller tre åndedrag av sort, giftig brannrøyk for at et menneske skal dø.

Røyken som oppstår når det brenner kan føre til brannsår i lunger og hals, og kan oppnå svært høy temperatur. De fleste bygninger og boliger har i dag mye plastikk. Dersom plastmaterialer tar fyr, vil dette resultere i røyk med giftig ammoniakk og blåsyre.

Dette er bare noen av de giftige stoffene som bidrar til å drepe når det brenner. CO som finner i røyk har en kvelende effekt, mens CO2 gjør deg døsig og kortpustet. Med redusert bevissthet mister du fort kontrollen. Hvordan kan røykventilasjon redde liv?

Les mer om røykens giftige virkning her.

Hva er røykventilasjon?

Røykventilasjon er et ventilasjonssystem som kan installeres i boliger og næringsbygg. Med røykavtrekk vil røyken føres ut i fri luft, slik at mengden røyk inne i bygningen vil reduseres betraktelig.

Røyken vil – enten ved hjelp av vifter eller røykens naturlige oppdrift – føres ut i det fri gjennom sjakter, åpninger eller rør i bygningen. Det er også egne luftesystemer som fører frisk luft utenfra inn i bygningen. Dette tilfører oksygen som gjør at man kan puste.

bygg med ventilasjon i stål

Hvorfor er det så viktig med røykavtrekk?

Det er lett å tenke at du bare kan holde pusten og løpe ut dersom det begynner å brenne. Så enkelt er det dessverre ikke.

Når det begynner å brenne vil rommet fort fylles med giftig, sort røyk. Dette gjør det vanskelig å orientere seg, og du vil ikke nødvendigvis klare å se hvor utgangen er.

Det er også vanskelig å holde pusten lenge nok. Husk at det skal ikke mange inhaleringer til før du mister bevisstheten og får alvorlige lungeskader.

Med røykavtrekk vil mye av den skadelige røyken transporteres ut. Dette gjør det enklere å orientere seg og finne veien til nødutgangen. I tillegg vil faren for å ta skade av røyk som pustes inn reduseres betraktelig.

Mekanisk røykventilasjon

Brannventilasjon finnes i ulike varianter. Vi skiller som regel mellom naturlig og mekanisk røykventilasjon. Sistnevnte er et ventilasjonssystem som baseres på elektriske vifter for tilførsel av frisk luft, og fjerning av giftig brannrøyk.

Et slikt system har sine fordeler. Mekanismen er for eksempel ikke avhengig av at røyken skal ha oppdrift, noe som vanligvis kun varm røyk vil ha. Ved ulmebrann er ofte røyken mye kaldere, og denne vil derfor ikke stige opp i bygningens tak, der avtrekket gjerne er.

Viftene suger røyken til seg effektivt. Mekanisk røykventilasjon kan imidlertid også by på noen ulemper. Systemet er for eksempel avhengig av strømtilførsel. Skulle strømmen gå, er det med andre ord viktig å ha et nødaggregat.

Det kan også bli dårligere ventilasjonskapasitet dersom branngassene er svært varme. Dette fordi luftvolumet øker når luften varmes opp.

Brannslukker

Naturlig ventilasjon av brannrøyk

Den andre formen for brannventilasjon, er naturlig ventilasjon. Her vil røyken naturlig finne veien til åpninger i luker, sjakter og vinduer, slik at røyken føres ut. Dette systemet er med andre ord ikke avhengig av strøm, noe som er en stor fordel.

Under brann kan det elektriske anlegget ofte ryke, og da er det greit å ha naturlig ventilasjon av røyk. Graden av ventilasjon vil dessuten ikke bli påvirket av temperaturen i bygningen.

Med naturlig brannventilasjon vil ikke alltid kald røyk fra ulmebrann slippes ut like effektivt som ved mekanisk ventilasjon.

Flere avtrekkspunkter gir økt sikkerhet

Uansett om du velger naturlig eller mekanisk ventilasjon av brannrøyk, er det viktig å ha et tilstrekkelig antall avtrekkspunkter i bygningen. Et kjøpesenter er et eksempel på en bygning med behov for mange avtrekkspunkter.

Det er avgjørende at bygget har mange nok røykavtrekk, for ellers kan ugunstig røykspredning oppstå. Husk at det er lurt å ha ekstra røykventilasjon i områder der det er økt brannfare – som for eksempel i en restaurant med mye elektrisk kjøkkenutstyr.

Det er også viktig med en gunstig fordeling av røykavtrekk på grunn av dragsuget som kan oppstå. Dragsuget går ut på at frisk luft fra nedre luftsjikt dras ut. Branneksperter vil måtte beregne antall avtrekkspunkter som er mest gunstig å ha i bygningen din.

Kontakt oss

Andre viktige branntiltak

Røykventilasjon alene er ikke nok dersom du skal ha et brannsikkert miljø. Ventilasjon av giftig røyk er en viktig del av tiltakene, men du bør også ha brannalarmer som varsler om brann på et tidlig stadium.

Foruten brannvarslere og ventilasjonssystemer, er det smart å ha branngardiner. Dette er som rullegardiner eller porter som automatisk trekkes ned i åpninger mellom ulike rom.

Gardinen er laget av et lite antennelig materiale som forhindrer spredning av brann mellom rom. En branngardin vil også forhindre spredning av den giftige røyken, og er derfor et viktig branntiltak – spesielt i større næringsbygg.

Det er også lurt å ha mange pulverapparater stående rundt omkring i bygningen, slik at brann enkelt kan slukkes. Andre branntiltak er sprinklersystem som spruter vann, så vel som tydelig markering av nødutganger. Husk at det er vanskelig å orientere seg i tykk røyk.

  • Brannvarslere
  • Røykventilasjon
  • Branngardiner
  • Pulverapparater
  • Sprinklersystem
  • Tydelig markering av nødutganger

Opplæring og gode rutiner

I tillegg til fysiske branntiltak som de nevnt ovenfor, er det viktig at alle i husholdet eller ansatte i et næringsbygg vet hvordan de skal handle ved brann.

Innfør gode evakueringsrutiner, og ha kunnskap om generell brannsikkerhet.

brannrådgiver

Trenger du røykventilasjon?

Dersom du ønsker å brannsikre en bygning, er installasjon av et velfungerende ventilasjonssystem viktig. Dette sørger for at den giftige brannrøyken kan fraktes ut, mens frisk luft kan føres inn.

Firesafe har trygge løsninger innen ventilasjon av branngasser. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe. Vi deler gode råd med deg – både når det gjelder type røykventilasjon, antall og plassering.

Medarbeider som smiler

Vi står klare til å hjelpe deg

Som totalleverandør kan vi bistå deg med både stort og smått. Om det er noe du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt – vi står klare til å hjelpe deg!