Vanntåke slokkeanlegg

Et vanntåkeanlegg forstøver vanndråpene, og gjør dem til en tåke. Denne vanntåken finner veien til brannen, og slukker eller holder den i sjakk.

Firesafe prosjekterer, installerer og vedlikeholder vanntåkeanlegg. Vi har erfaring med alle typer bygg over hele Norge.

Det finnes ulike typer anlegg med vanntåke:

  • Høytrykk vanntåke
  • Lavtrykk vanntåke

Forskjellen går på hvilket trykk anlegget leverer. Høyere trykk fører enda mindre vanndråper.

Slokkeanlegg med lavtrykk vanntåke leverer opptil 16 bar – helt ned til 5 bar. Slokkeanlegg med høytrykk vanntåke leverer gjerne 60 bar eller høyere – opptil 200 bar.

Vanntåke er basert på mye av samme teknologi som tradisjonell sprinkler -som dyser, rør og sentral. Til forskjell forstøver dette systemet vanndråpene og det er mindre dimensjon på rør og sentralen er utstyrt med en pumpe.

  • Lavere vannforbruk og dermed lavere krav til vannforsyning
  • Mindre rør og enklere montering
  • Større dekningsareal per dyse
Vanntåke slokkeanlegg

Lavtrykk vanntåke

Vanntåke slokkeanlegg

Høytrykk vanntåke

Med vanntåke oppnår man følgende

Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene bli raskere avkjølt med små dråper som tar raskere opp varmen enn store dråper. Når en dråpe får økt temperaturen til over 100 C går den over i gassform. Da utvider hver dråpe seg ca. 1700 ganger. Dette gjør at dråpen tar ut mye energi fra brannen som brannen ikke kan bruke til å videreutvikle seg.

Teknologien egner seg også svært godt til å bli ettermontert i eldre bygninger, da vanntåkeanlegg oftest kan knyttes til eksisterende ledningsnett og at man har små rør dimensjoner og en estetisk hensynsfull dyse som gir et diskret system.