Totalleverandør brannsikring

Tjenester

 • Brannteknisk rådgivning

  Rådgivere med lang erfaring og bred kompetanse innen alt fra organisatorisk rådgivning til brannprosjektering i alle tiltaksklasser.

  Les mer
 • Brannteknisk risikovurdering

  Risikovurderingen skal gi svar på om byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

  Les mer
 • Brannteknisk tilstandsanalyse

  En kartlegging av sikkerheten i bygg som brukes som underlag for utbedring av branntekniske avvik. 

  Les mer
 • Branntetting

  Branntetting forhindrer brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Alle hull og gjennomføringer skal branntettes.

  Les mer
 • Branntilsyn – hjelp etter tilsyn fra brannvesenet

  Brannvesenet gjennomfører branntilsyn for å sikre at bygg beskyttes mot brann. Hos Firesafe får du hjelp etter tilsyn fra brannvesenet.

  Les mer
 • Brannvarslingsanlegg

  Firesafe hjelper til med planlegging, montering og vedlikehold av brannvarslingsanlegg. Vi leverer brannsikring til alle typer bygg og i alle faser.

  Les mer
 • Brannventilasjon

  Brannventilasjon er mye mer enn bare et standard røykavtrekk. Naturlig røykventilasjon sørger for innslipp av lys og lufting under brann.

  Les mer
 • Brannvern

  Godt brannvern er en forutsetning for å sikre din bolig eller virksomhet mot brannfare.

  Les mer
 • Brannvern - Prøv vår sjekkliste

  Hvor mange punkter kan du krysse JA på? Dette er et utdrag av sjekklisten vi bruker når vi utfører Internkontroll. Alle punktene ivaretas med vår Kontroll, Ettersyn og Vedlikeholdsavtale.

  Les mer
 • Brannvernleder

  Før hadde brannvernleder ansvar for å dokumentere tilstrekkelig forebyggende brannvernarbeid. Nå heter det Eiers representant brannvern. Firesafe hjelper deg med arbeidet.

  Les mer
 • Brannvernleder - Eiers representant Brannvern

  Vær trygg på at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. Vi følger opp og gjør jobben enkel for eier og bruker.

  Les mer
 • Brannøvelse med VR

  Vi garanterer en engasjerende brannøvelse med VR. Møt opp, ta på brillen, og beveg deg fritt i tre dimensjoner med ekte håndslukker!

  Les mer
 • COVID 19 - Brannsikringstiltak ved midlertidige bruksendringer

  Firesafe har materiell og utstyr for å brannsikre ved bruksendringer av eksisterende bygg. Som for eksempel legevakt, pasientrom eller lagring av materiell.

  Les mer
 • Designskilt

  Våre skilt i DESIGN-serien består av type for liming på vegg, for montering på vegg med avstandsstykker, og tosidige skilt for flaggskilt-, wire- eller systemhimlingmontasje.

  Les mer
 • Deteksjon og varsling

  ​Salg, installasjon og service innen brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, IT-overvåkning, porttelefon og nødlys.

  Les mer
 • E-bok / Tilgang uansett hvor du er

  E-bok – et enkelt og trygt digitalt FDV-system. Gjør det enkelt å holde oversikt over branndokumenter, øvelser, egenkontroller og alt som omhandler brannvern og brannsikkerhet.

  Les mer
 • E-bok for Branndokumentasjon

  Tilgjengelighet og sporbarhet. Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – systemet sikrer varsling og forenkler drift/brannvernansvarliges hverdag.

  Les mer
 • Etterlysende ledelinjer

  Etterlysende ledelinjer og god oppmerking kan være forskjellen mellom liv og død ved brann og røykutvikling.

  Les mer
 • Etterlysende Ledesystem

  Etterlysende ledesystem og skilt lades av det omgivende lyset og vil avgi kraftig lys som varer i flere timer.

  Les mer
 • Exports

  Product offering include GPG fire protection mortar with a range of supporting products such as conduits and fire wraps.

  Les mer

Sider

Tlf: +47 22 72 20 20 support@firesafe.no