Brannmaling av gymsal, Kongsberg Videregående Skole

Vi har utført brannmaling av gymsal for Kongsberg Videregående Skole