Webinar: Gjennomføringer i KLT

KLT (Kryss-laminert-Tre) er blitt en etablert byggemetode som øker i omfang. Frem til 2030 er det forventet at bruken av KLT i Norge vil 3-dobles.

Firesafe har i 2021 gjennomført et betydelig antall branntester av gjennomføringer i KLT-elementer. Webinaret gir en presentasjon av disse resultatene, erfaringer fra testene, samt hvordan møte overflatekrav (EN13501-1) til KLT-elementer.

Vi tar for oss:

  • Nye dokumenterte løsninger
  • Behovet for detaljprosjektering
  • Nye muligheter med KLT