Alle gode ting er tre

De siste årene har det dukket opp mange eksempler på større trebygg i Norge. Biblioteket i Vennesla, Mjøstårnet, fem-etasjers bygården på Svartlamoen i Trondheim og Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen.

Prestisjebygget Valle Wood, et 6700 kvadratmeter stort kontorbygg på syv etasjer, blir Norges største næringsbygg i massivtre når det står ferdig høsten 2018. Stadig fler ser forbi stål og betong.
Fordelene er mange ved å bygge i massivtre. Tre er generelt et lett konstruksjonsmateriale, det er fornybart og har lavt CO2-avtrykk. I tillegg bidrar det til et stabilt luftfuktighetsnivå og god temperering innendørs, og det krever mindre energi for oppvarming og kjøling. Men tre er også et materiale mange tenker på som svært brennbart. Vi bruker ved for å fyre i peisen, og hugger småtrær for å tenne bål når vi er på skogstur. Det er naturlig at mange stiller spørsmål ved brannsikkerhet når det kommer til store trebygg.

En myte at tre brenner lettere enn stål?

– Det vi vet er at massivtre er et trygt materiale når det kommer til brann, men det er viktig å presisere at dette ikke gjelder alle trematerialer, sier teknisk direktør i Firesafe, Atle Killerud. Han fortsetter entusiastisk. -Når det brenner er massivtre bedre å bruke i bærekonstruksjonen enn stålsøyler. Stålets bæreevne svekkes allerede ved omkring 500 grader, og i en vanlig brannsituasjon vil det normalt komme opp i cirka 1000 grader. Massivtre derimot er godt egnet til å motstå en vanlig brannsituasjon og opprettholde bære-evnen. I en brannsituasjon vil det skapes et lag av kull i overflaten som isolerer og forsinker forbrenningen av trekonstruksjonen. Det gir god bæreevne. Til sammenligning vil en ubeskyttet stålkonstruksjon akkumulere varme raskt og miste bæreevnen- normalt etter 15–20 minutter.

… men det er utfordringer

Brannceller, som er et obligatorisk sikkerhetstiltak i bygg, og som bygges av massivtre, skaper ofte utfordringer når det gjelder pre-aksepterte løsninger. En branncelle er enkelt forklart et avgrenset område i bygget hvor en brann får lov til å utvikle seg uten at det spres til andre rom innenfor en gitt tid.
– Utfordringen er at det ikke finnes en standard for massivtre-konstruksjoner når det kommer til branntetting av installasjons gjennomføringer. Å få på plass en standard er noe vi jobber med i Firesafe, både mot myndigheter og gjennom egen utvikling. I mangel av standardiserte og testede løsninger, må vi i detalj prosjektere branntettingen fra prosjekt til prosjekt. – Men nå skal vi ikke bli for tekniske. Det viktigste er at folk er opplyst om mulighetene og utfordringene knyttet til massivtre, avslutter Killerud.

Artikkelen er hentet fra Brannrapporten 2018, du finner mer informasjon om Brannrapporten her.