Alt under kontroll med brannsikkerheten?

Kontroll av brannslange

Styret har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten i boligsameier er god, men det er i alles interesse at god brannsikkerhet opprettholdes.

Firesafe har bred erfaring med å brannsikre alle typer bygg. Vi har møtt på det meste av problemstillinger, og løst dem. Firesafe er din rådgiver og hjelpende hånd for å få på plass god brannsikkerhet i ditt borettslag/sameie. Vi hjelper alle typer boligselskaper, boligsameier, 1890-gårder og alle typer leilighetsbygg.

Forebyggende avdeling i Brann og Redningstjenesten registrerer gjennom sine branntilsyn avvik dersom det er mangler ved brannsikkerheten. Firesafe kan hjelpe dere med å rette opp alle avvikene dere eventuelt har fått i forbindelse med tilsynet.

I brosjyren Brannsikkerhet for borettslag og sameier finner du en sjekkliste – hvordan står det til med deres bygg?

Her er noe av det vi kan hjelpe med:

/ Kontroll og service av slokkeutstyr
/ Brannteknisk rådgivning
/ Slokkesystemer og sprinklerkontroll
/ Tilstandsvurdering
/ Brannalarm
/ Branndører
/ Brannslukkere og kontroll/service
/ Brannskyveporter
/ Røykventilasjon (røykluker)
/ Branngardiner
/ Brannmaling
/ Branntetting og brannisolering
/ Etterlysende ledesystem
/ Brannstiger
/ Evakuerings- og slokkeøvelser
/ Snekkerarbeider

Brannforebygging blir best når alle tar ansvar og da vil man også oppnå god bokvalitet. God brannforebygging innebærer ryddige oppganger, ryddige fellesarealer og beboere som følger litt ekstra med.

Vi stiller på en uforpliktende befaring og gir tilbud, så ta kontakt i dag!

Brannsikkerhet – hvem har egentlig ansvaret?

Det er styret som har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten i boligsameier er god, men det er i alles interesse at god brannsikkerhet opprettholdes.

Utgangspunktet er at den som eier bygget også er ansvarlig for brannsikkerheten og at det finnes slukkeutstyr og røykvarslere som fungerer i hver enkelt leilighet og i fellesarealer.

– Allikevel påhviler det et særlig ansvar på styret når det kommer til brannsikkerhet. Styret er pålagt å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid. Det betyr blant annet ettersyn av røykdetektorer og slukkeutstyr i fellesarealer, samt inspeksjon og ettersyn av fellesinstallasjoner som brannalarmsystemer, sprinkleranlegg, felles slukkeutstyr og røykventilasjon. De som bor i leilighetene må gi styret adgang til disse slik at pålagt kontroll kan gjennomføres. I praksis vil det si at styret skal ha full kontroll over hvilke branntekniske installasjoner som finnes og gjennomføre årlige kontroller eller kontrollere så hyppig som gjeldene forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsmanualer anbefaler.

Brannsikkerhet i det daglige

Alle som bor i et bygg har allikevel ansvar for at brannsikkerheten opprettholdes. Derfor er beboerne pliktige til å gi beskjed hvis det er forhold som gjør at brannsikkerheten ikke er så god som den skal være.- I følge forskriftene skal det være minst én røykvarsler i hver etasje. Den bør dekke kjøkken, stue og soner utenfor soverom og tekniske rom. Selv om dørene er lukket skal røykvarsleren høres tydelig i alle oppholdsrommene hvis den utløses. Man er også pålagt å ha slukkeutstyr. Kravet er minimum ett slukkeapparat eller én husbrannslange per leilighet eller boenhet. – Det er også viktig at det ikke lagres saker og ting i nødutgangene, trapperom og i korridorer. Barnevogner, sko, ski og akebrett øker ikke bare brannbelastningen, men kan også hindre fri evakuering i en rømningssituasjon. Derfor må ikke lagring forekomme  i slike arealer, understreker Hoffsbakken. – Branndører må ikke settes i åpen stilling, da fungerer de ikke etter hensikten. Det er også en fordel at dører til tekniske rom, kjeller og bodområder holdes låst. En rekke slike ting er det viktig at alle beboere har litt fokus på i det daglige slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Vedlikeholdsarbeid, ryddighet og utrykninger

Ved vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger, hvor man for eksempel må føre et rør, en ledning eller en kanal igjennom en branncellebegrenset vegg eller tak, skal det branntettes forsvarlig etter at arbeidene med installasjon er ferdig. Skikkelig brannsikring er entreprenørens ansvar, men det må følges opp. Ved vedlikehold hender det også at containere plasseres slik at de kan være til hinder for brannbiler og ambulanser i en nødsituasjon, det kan få alvorlige konsekvenser. Noen bruker store avfallssekker i nylon for å bli kvitt bygningsavfall. Sekkene bør plasseres så langt unna ytterveggen som mulig, og det beste er en sikkerhetsavstand på minst fem meter.

Firesafe hjelper dere gjerne – ta kontakt med oss!