Branntekniske krav

Regelbok med paragrafer

Plan og Bygningslov og Teknisk Forskrift  gir klare regler om hvordan brannsikringen skal være for nye bygg. Forskrift om brannforebygging gjelder for alle eksisterende bygg (Brannobjekter).

Brannsikring av et nytt bygg bør starte allerede på tegnebrettet. God planlegging er en forutsetning for å få de beste tekniske og økonomiske løsningene. Det gjelder både selve bygningen, dører og porter, merking av rømningsveier og brannsikre installasjoner.

Eldre bygg skal være like sikre som nye bygg. Noen bygg er definert som «særskilte brannobjekter». Dette er bygg som kan gi økt risiko for at liv skal gå tapt i brann eller har stor samfunnsmessig betydning for den enkelte kommune, for eksempel skoler og sykehus. Her stilles det helt spesielle krav fra myndighetene.

Eksisterende og eldre bygg kan ha mange svake punkter. Det kan gjelde brannseksjoner, vegger og dekke, porter, dører og luker. Utskifting og etterinnstallasjon av kabler, rør og ventilasjonskanaler kombinert med dårlig fuging eller tetting kan også svekke brannsikkerheten.

Du har ansvar for brannsikkerheten enten du er eier eller bruker av et bygg, men eieren har det endelige ansvaret.

Har du behov for brannsikring av et nytt bygg, eksisterende bygg, eller er usikker på tilstanden, ta kontakt med Firesafe for en befaring og forslag på løsninger.