Firesafe Energy leverer fleksible og brannsikre løsninger for offshoreinstallasjoner

Belgen er en fleksibel branntetting som hindrer spredning av brann og eksplosjon eksempelvis fra en ukontrollert utblåsning (blowout). Belgen vil også fungere som et værtettende sjikt rundt riser-åpningen. Belgen er testet for HydroCarbon brann (HC), Jet Fire 350 kW/mog opptil 1,4 barg eksplosjonstrykk.

Belgen leveres hovedsakelig i tre forskjellige versjoner:

•For boreoperasjoner, Drilling hatch (DH)
•For intervensjonsoperasjoner, Intervention hatch (IH)
•Værbelg, Weather bellow (WB)

Designet for å ta opp bevegelser:

•Horisontal bevegelse opp til 900 mm
•Vertikal bevegelse opp til 150 mm
•Stigerør (risers) med ytteridiameter fra 180mm til 600mm
•Alle belger skreddersys til hvert enkelt prosjekt

Alle våre produkter og løsninger er dokumentert og kvalitetssikret. De er også testet iht relevante standarder og har norsk godkjenning.

Les mer om Fire and Blast bellow i denne brosjyre eller på www.firesafe.no