Firesafe får FSN Capital inn på eiersiden for å styrke selskapet i videre vekst

Firesafe får FSN Capital inn på eiersiden

Med FSN Capital med som ny aktiv hovedeier vil Firesafe være enda bedre posisjonert for fremtidig utvikling

FSN Capital har signert en bindene avtale om å kjøpe majoriteten av aksjene i Firesafe. Morten Ameln reinvesterer en betydelig andel og vil fortsatt eie rundt 40% av Firesafe etter transaksjonen.

Med 28 lokasjoner på tvers av alle de nordiske landene spiller Firesafe en viktig rolle både lokalt og nasjonalt i å bidra til at offentlige og kommersielle bygninger overholder krav til brannsikkerhet. Selskapet har hatt en sterk vekst over flere år og i 2021 bidro over 800 ansatte til å generere en omsetning på over NOK 1 milliard.

Med FSN Capital med som ny aktiv hovedeier vil Firesafe være enda bedre posisjonert for fremtidig utvikling av konsernet både igjennom organisk vekst og ytterligere oppkjøp.

Firesafe spiller en viktig samfunnsrolle ved å bidra til å beskytte mennesker og eiendeler mot brannfarer. I løpet av de siste årene har Firesafe vokst til å bli en nordisk leder i dette spennende markedet og vi ser store muligheter for å akselerere den videre veksten i samarbeid med alle de dyktige og erfarne ansatte hos Firesafe, sier Eskil Koffeld, Principal i FSN Capital Partners, rådgiver for FSN Capital.

Jeg er veldig fornøyd med å kunne ønske FSN velkommen som en partner i vår videre vekstreise. Vi har funnet en partner som bidrar med relevant erfaring og kompetanse for å kunne ta Firesafe til det neste nivået. Vi vil sammen utvikle, vokse og profesjonalisere Firesafe, men fortsatt med målet om å bidra til å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet og skape et tryggere samfunn, sier Morten Ameln, CEO og eier av Firesafe.

Om FSN Capital Partners

FSN Capital Partners, etablert i 1999, er et ledende nord-europeisk private equity-selskap og investeringsrådgiver til FSN Capital-fondene som har ca. 40 mrd. kroner under forvaltning. FSN Capital-fondene investerer i kontrollerende eierandeler i nord-europeiske selskaper, og med siktemål å bidra til ytterligere vekst, samtidig som selskapene blir mer bærekraftige, konkurransedyktige, internasjonale og lønnsomme. Vårt etos, «vi er anstendige mennesker som skaper en anstendig avkastning på en anstendig måte», definerer våre kjerneverdier. Vi føler en sterk forpliktelse til å være ansvarlige eiere og til å ha en positiv påvirkning på samfunn og miljø i og rundt alle våre porteføljeselskaper. FSN Capital har et team på mer enn 70 personer i Oslo, Stockholm, København og München, i tillegg til ni Executive Advisors med bred industrierfaring. Mer informasjon om FSN Capital er tilgjengelig på http://www.fsncapital.com

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Morten Ameln, Daglig Leder i Firesafe
morten.ameln@firesafe.no +47 971 99 390

Eskil Koffeld, Principal i FSN Capital Partners 
(rådgiver til FSN Capital fondene)
ek@fsncapital.com +47 900 60 493

Transaksjonens gjennomføring er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.