Branntetting i sandwich-panel

Nye konstruksjoner og løsninger krever nye branntester

Firesafe har utført et omfattende branntestprogram for installasjonsgjennomføringer i sandwich-panel, både med og uten et eget patentert omramningssystem for disse løsningene.

Dette er løsninger som er spesielt godt egnet og mye brukt for bygg bygget av sandwich-panel, datahaller og batterifabrikker.

Testede løsninger er med FIRESAFE GPG MORTAR Fire Stopping system og FIRESAFE FT Board Fire Stopping System. Disse to branntettesystemene samt et utvalg av andre FIRESAFE produkter kan benyttes i kombinasjon med hverandre.

Sertifiserte løsninger for FIRESAFE GPG MORTAR og FIRESAFE FT BOARD vil bli i kombinasjon med produktene:

 • FIRESAFE FT Graphite
 • FIRESAFE FT Acrylic
 • FIRESAFE FIRE COLLAR
 • FIRESAFE WRAP LX
 • FIRESAFE EX Varmeekspanderende
 • FIRESAFE Seal Pad

Se vår produktkatalog her

Sertifisering / Brannmotstand

 • FIRESAFE produkter er testet i henhold til NS-EN 1366-3 (2021) og EN 13501-1/2.
 • Sertifisert i henhold til ETA (European Technical Assement). ETA 15/0026 for FIRESAFE GPG MORTAR. PENDING UPDATE sommer 2024.
 • Sertifisert i henhold til ETA (European Technical Assement). ETA 16/0103 for FIRESAFE FT BOARD. PENDING UPDATE sommer 2024.
 • Brannmotstandsklasse opptil EI 90
 • GPG MORTAR er også testet for Hose stream i henhold til IMO-resolutjon MSC.307(88), 2010 FTP Code, Appendix A.1 part 5.
 • Brannklassifiserte vegger av horisontale og vertikale Sandwchpaneler iht EN-1363-1. Densitet ≥ 85 kg/m3. Tykkelse ≥ 100 mm.

Fordel med preaksepterte ytelser

 • Standard løsninger
 • Lavere prosjekteringskostnad
 • Inntil 90 minutter brannmotstand