HVL: Ambisiøs og aktuell Bacheloroppgave ga uttelling!

Nicolai Vølkers Kønskov Hansen, Christian Jelle Sylte og Sindre Fosnes er vinnere av prisen for årets beste bachelor innen brann. Vi gratulerer!

Det hadde sterk konkurranse, og her er de fire nominerte prosjektene til prisen, samt juryens begrunnelse for valg av vinnerprosjekt.

  • Automatisering av forenklet brannteknisk prosjektering, av Alina Bondarenko
  • Tilrettelegging for rednings- og slukkemannskap, av Stian Olimstad og Anders Haugland Pettersen
  • Brannbekjempelse i hulrom ved bruk av IG-541 (Inergen), av Nicolai Vølkers Kønskov Hansen, Christian Jelle Sylte og Sindre Fosnes
  • Skogbrannberedskap Haugaland brann og redning IKS av Bo Robin Damberg, Robin Brattås og Erdina Grace de Jesus Tata

Vi har avgjort at «Brannbekjempelse i hulrom ved hjelp av inergen» mottar årets pris for beste oppgave. Oppgaven tar for seg et interessant og aktuelt tema, da slokkegass er spesielt aktuelt i bevaringsverdige bygninger hvor det gjerne er mange hulrom. Dette er en ambisiøs problemstilling å skulle finne ut av, både med tanke på arbeidsmengde og kreativitet rundt forsøksoppsett. Gruppen har utført forsøk grundig og systematisk, og har klart å presentere både data og usikkerheter på en oversiktlig måte. Oppgaven bærer preg av å være gjennomarbeidet og godt utført. Vi skulle gjerne sett at det var litt mer informasjon om hvor store lekkasjer en kan forvente til hulrom i reelle byggverk, men oppgaven er likevel så god at den fortjener årets pris.

Om prisen:
Firesafe deler i samarbeid med HVL ut en årlig pris til beste bacheloroppgave innen brann. Firesafe som markedsledende innen bygningsmessig brannsikring i Norden, inviterer alle studenter ved HVL som skriver bacheloroppgave innen fagfeltet brann til å delta i konkurranse om årets beste oppgave. Prisen går til en bachelorstudent/gruppe med en nytenkende ide i forhold til fremtidens brannsikring. I tillegg til den gode ideen, vektlegger juryen studentens engasjement, kreativitet og den gjennomgående kvaliteten på oppgaven.

Firesafe har som mål å bidra aktivt i utviklingen av brannforebyggende arbeid i samfunnet, og samarbeidet med HVL er viktig for denne måloppnåelsen. Vinneren mottar kr. 20.000,-.