Informasjon om PFAS

Hva gjør Firesafe med PFAS

Som en del av vårt miljø-og bærekraftsarbeid vil vi fremover fase ut brannslokkingsapparater med PFAS.

Firesafe jobber for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. I vår miljøpolitikk tilbyr vi produkter og tjenester med tanke på både mennesket og miljøet.

Som et ledd i dette betyr det at våre skumslokkere som inneholder PFAS, skal fases ut av vårt sortiment og erstattes med miljøvennlige slokkere uten PFAS. Disse slokkerne er like effektive ved slukking, men har ingen skadelig påvirkning på miljøet.

Utfasing av skumslokkere med PFAS betyr ikke at alle skumslokkere skal byttes ut med en gang, men vi kommer til å tilby miljøvennlige alternativer når det er på tide med service eller apparatene skal byttes ut.

Vannslokker er egnet i miljøer og steder der det er størst fare for A- branner. (porøse stoffer som tre, papir, stoff (tøy) og andre fibermaterialer)

Kontakt oss så hjelper vi dere med riktige PFAS-frie produkter som erstatning for dagens skumslokkere, her er slokkere som vi anbefaler:

PFAS-fri skumslokker 21A 183B

Modell: FE6CR-B. 

6 liter PFAS-fri skumslokker med slokkeeffekt på 21A og 183B. I tillegg til slokking av porøse stoffer og andre fibermaterialer slokker den også branner i veske og oljer. Kan brukes på elektriske anlegg opp til 1000 Volt.

PFAS-fri vannslokker m/tilsats 6 L. 43A

Modell: WAE6FR-B.

6 liter vannslokker med tilsats har en slokkeeffekt på 43A og er egnet til branner i porøse stoffer som tre, papir, stoff (tøy) og andre fibermaterialer. Kan brukes på elektriske anlegg opp til 1000 Volt.

PFAS-fri væskeslokker 6 L 34A

Modell: WA6HF-A-X-Fog.

6 liter X-Fogs har opptil fire ganger bedre slokkeeffekt enn vannslokker. Den har slokkeeffekt på 34A og er egnet til branner i porøse stoffer som tre, papir, stoff (tøy) og andre fibermaterialer. Kan brukes på elektriske anlegg opp til 1000 Volt.

Forbud mot PFAS

Det europeiske kjemikaliebyrå ECHA jobber på initiativ fra blant andre flere Nordiske land med et forslag om forbud mot bruk, produksjon og lagring av PFAS i Europa. For brannskum i håndslokkere gjelder høringsforslag fra ECHA fremlagt mars 2022. Restriksjonsforslag til Kommisjonen Q1 – 2023. Restriksjoner/Forbud ventes effektivt i 2024, men overgangsperiode av uviss lengde (2–5 år).

Les mer: Første steg på veien mot et forbud mot PFAS i Europa

Les mer: PFAS i brannskum: Høring av restriksjonsforslag

PFAS: Hva er det og hvorfor brukes det

PFAS er forkortelsen for per- og poly-fluor-alkyl-stoffer som er en stor gruppe fluorholdige stoffer. PFAS har vann, fett- og smussavstøtende egenskaper. I slukkeskum bidrar PFAS til at skummet flyter raskt over brennende væsker, og gir god skumstabilitet over tid. PFAS senker overflatespenningen til vann slik at slokkemiddelet lettere trenger inn i brennende materialer. Bruk av PFAS gir en kraftig forbedret slokkeeffekt i brann klasse B.

Hvilke skadelige effekter har PFAS

PFAS brytes svært sakte ned i miljøet, og er bioakkumulerende i organismer og i næringskjeder. Det er giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. PFAS finnes i fisk, fugl og isbjørn, og det er påvist høye nivåer i blodet hos arbeidstakere som jobber med stoffene og hos mennesker som bor i områder rundt virksomheter som produserer eller bruker PFAS. PFAS er forbundet med en rekke sykdommer hos både dyr og mennesker, blant annet kreft, og kan føre til fosterskader hos pattedyr. 

Les mer: Fakta om PFAS – FHI

Ved et forbud vil ikke Firesafe kunne ta service på slokkere med PFAS. Det er også usikkert om det vil bli en økt kostnad på destruksjon av disse slokkerne.

Kontakt om spørsmål rundt PFAS

Per Eliassen

E-post: per.eliassen@firesafe.no

Telefon: +47 940 29 758