Brannsikkerhet – husk opplæring av sommervikarer

mathias_hotel_norg_400

Årets sommervikarer og traineer er på plass. Kontorer (der det ikke er påbud om hjemmekontor), butikker, restauranter, sykehjem, lager og ulike industrier. Nye koster og nye rutiner øker risikoen for brann. Husk gode forberedelser og grundig opplæring av sommervikarene.

Sørg for at alle vikarer kjenner rutinene og vet hva de skal gjøre i tilfelle brann eller brannalarm. Samtidig er det like viktig at alle vet hvordan man forebygger brann på arbeidsplassen.

Vi har følgende punkter alle arbeidsplasser burde ta hensyn til:

  • I god tid før sommeren må fordeling av brannvernansvar i forbindelse med ferieavvikling være avklart og kjent for medarbeiderne.
  • Daglig leder eller den som leier inn/ansetter personer, har ansvaret for opplæring.
  • Opplæringen skal inneholde gjennomgang av branninstruks, slokkeutstyr, rømningsveier og møteplass ved brann.
  • Nattevakter på sykehjem, leirskoler, sykehus og hotell må ha opplæring i interne instrukser som gjelder for sin spesifikke avdeling og ha god kjennskap til interne branninstrukser og varslingsprosedyrer i egen virksomhet.
  • Alle må kjenne til hvor brannalarmen er overført ved utløsning av alarm (brannvesenet, vaktselskap, eventuelt om det bare varsles internt og hvem de eventuelt skal ringe).